Δελτία Τύπου

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΕΙ, Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010

Την Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010, διεξήχθη στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ημερίδα ενημέρωσης για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (National Qualifications Framework/NQF) υπό την αιγίδα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.
Η Ημερίδα διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, η οποία έχει ορισθεί ως το ελληνικό Εθνικό Σημείο Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF National Coordination Point).

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις των Πανεπιστημίων, Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), η διοίκηση της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας των ΑΕΙ (ΑΔΙΠ) και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων.

Read more: ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΕΙ, Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 7-10-2010

Την Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010, θα διεξαχθεί στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ημερίδα ενημέρωσης για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (National Qualifications Framework/NQF) υπό την αιγίδα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.
Προσκεκλημένοι είναι οι Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις των Πανεπιστημίων, οι Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), η διοίκηση της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας των ΑΕΙ (ΑΔΙΠ) και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων.

Read more: ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 7-10-2010Ολοκλήρωση της Δημόσιας Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Ολοκληρώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2010 η δημόσια διαβούλευση που διεξήχθη στον διαδικτυακό τόπο http://www.opengov.gr/ypepth/?p=43, με θέμα τη δημιουργία ενός Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στο πλαίσιο των αρχών της διά βίου μάθησης. Τη διαβούλευση είχε ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2010 το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και συμμετείχαν σε αυτή, με προτάσεις και σχόλια, πολίτες και εκπρόσωποι φορέων.
Τα σχόλια τα οποία κατατέθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και όσες επιπλέον προτάσεις υποβλήθηκαν σε μορφή κειμένου εκ μέρους των κοινωνικών εταίρων και αρκετών φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, θα αναλυθούν από ειδική επιστημονική επιτροπή εμπειρογνωμόνων και θα αποτελέσουν πολύτιμο υλικό για την δημιουργία του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, το οποίο στη συνέχεια θα αντιστοιχισθεί με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (European Qualifications Framework/EQF).
Με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων όλες οι μορφές τυπικής εκπαίδευσης, μη τυπικής και άτυπης μάθησης όλων των βαθμίδων θα συσχετίζονται μεταξύ τους, ενώ τα αποτελέσματά τους θα αναγνωρίζονται και θα πιστοποιούνται στη βάση μιας συμφωνίας που θα διασφαλίζει την ποιότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη κράτους και κοινωνικών εταίρων. Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων θα ενισχύσει τη διαφάνεια στα προσόντα, θα διευκολύνει την πρόσβαση και την πρόοδο σε διαδικασίες διά βίου μάθησης και θα υποστηρίξει πιο αποτελεσματικά τη σχέση εκπαίδευσης και κατάρτισης με την εργασία.
Τα σχόλια που κατατέθηκαν βασίστηκαν στα ακόλουθα κατευθυντήρια ερωτήματα:

Read more: Ολοκλήρωση της Δημόσιας Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης για το Εθνικό Πλαίσιο ΠροσόντωνMore Articles...

  1. Συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης με αντιπροσωπεία των Διευθυντών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
  2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ
  3. Ενημέρωση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οδυσσέας», «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό»
  4. Πρόγραμμα Προώθησης των Στρατηγικών της Δια Βίου Μάθησης «Pass the Light»
  5. Εργαστήριο (workshop) µε θέµα: «Δια Βίου Μάθηση και Ευπαθείς Κοινωνικά Οµάδες: Το παράδειγµα του ΣΔΕ Φυλακών Διαβατών Θεσσαλονίκης»
  6. Ιδρύεται νέο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Κλειστή Φυλακή Γρεβενών
  7. Πραγματοποιήθηκε η 22η συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης
  8. Ιδρύεται νέο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Κλειστή Φυλακή Αγίου Στεφάνου Πατρών
  9. Εκδήλωση απονομής Πιστοποιητικών στους αποφοίτους του αυτόνομου εκπαιδευτικού προγράμματος «Οδυσσέας» - «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό» του Νομού Αττικής
  10. Επίδοση «Πιστοποιητικών επάρκειας γνώσης της Ελληνικής γλώσσας και γνώσης στοιχείων Ελληνικής ιστορίας και Ελληνικού πολιτισμού» από τον Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης Καθηγητή Κωνσταντίνο Κουσκούκη σε μετανάστες στο Ρέθυμνο

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ