Δελτία Τύπου

Έναρξη του Προγράμματος «Επιμόρφωση Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών»

Το Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011, ξεκινά η εφαρμογή του προγράμματος «Επιμόρφωση Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών», που εντάσσεται στο Έργο «Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών διά βίου μάθησης» του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.).

Read more: Έναρξη του Προγράμματος «Επιμόρφωση Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών»ΗΜΕΡΙΔΑ/ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΗΜΕΡΙΔΑ/ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010 η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης διοργάνωσε στο Ηράκλειο της Κρήτης ημερίδα/τεχνικό σεμινάριο με θέμα την Ανάπτυξη Πλαισίων Προσόντων στους κλάδους του Τουρισμού, του Εμπορίου και του Αγροτικού Τομέα και την αντιστοίχισή τους με το Εθνικό και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

 

 

Στην ημερίδα προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι των φορέων Ανάπτυξης και Διοίκησης της Περιφέρειας Κρήτης, των Φορέων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του Τουρισμού, του Εμπορίου και του Αγροτικού Τομέα, εκπρόσωποι Ιδρυμάτων και Φορέων που παρέχουν Εκπαίδευση και Κατάρτιση στους παραπάνω κλάδους, καθώς και εκπρόσωποι των Κοινωνικών Εταίρων.

Read more: ΗΜΕΡΙΔΑ/ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 8-12-2010

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (NQF) ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ξενοδοχείο Capsis Astoria (Πλατεία Ελευθερίας 11, Ηράκλειο Κρήτης)
Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010, 17.00’ - 21.00’

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, ως Εθνικό Σημείο Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, διοργανώνει ημερίδα/τεχνικό σεμινάριο με θέμα την Ανάπτυξη Πλαισίων Προσόντων στους κλάδους του Τουρισμού, του Εμπορίου και του Αγροτικού Τομέα και την αντιστοίχισή τους με το Εθνικό και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

Read more: ΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 8-12-2010ΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (EQF) ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)

Την Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010 έλαβε χώρα στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ημερίδα/Τεχνικό Σεμινάριο ενημέρωσης για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (National Qualifications Framework/NQF) με τίτλο «Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων από τη Θεωρία στην Πράξη: η Ανάπτυξη των Κλαδικών Πλαισίων Προσόντων».

Read more: ΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 26-11-2010

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (EQF) ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)


Την Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010, θα διεξαχθεί στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ημερίδα/Τεχνικό Σεμινάριο ενημέρωσης για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (National Qualifications Framework/NQF) με τίτλο ««Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων από τη Θεωρία στην Πράξη: η Ανάπτυξη των Κλαδικών Πλαισίων Προσόντων».

Read more: ΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 26-11-2010More Articles...

  1. ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΕΙ, Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010
  2. ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 7-10-2010
  3. ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ - ΑΘΗΝΑ 17-9-2010
  4. ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18-9-2010
  5. Ολοκλήρωση της Δημόσιας Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
  6. Συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης με αντιπροσωπεία των Διευθυντών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
  7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ
  8. Ενημέρωση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οδυσσέας», «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό»
  9. Πρόγραμμα Προώθησης των Στρατηγικών της Δια Βίου Μάθησης «Pass the Light»
  10. Εργαστήριο (workshop) µε θέµα: «Δια Βίου Μάθηση και Ευπαθείς Κοινωνικά Οµάδες: Το παράδειγµα του ΣΔΕ Φυλακών Διαβατών Θεσσαλονίκης»

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ