Δελτία Τύπου

Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων σχεδίασε το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Αγροτών για την Ανάληψη Δράσεων στο Δευτερογενή και..

Δελτίο Τύπου

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αγροτών «Ησίοδος»

Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων σχεδίασε το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Αγροτών για την Ανάληψη Δράσεων στο Δευτερογενή και τον Τριτογενή Τομέα της Οικονομίας – ΗΣΙΟΔΟΣ», το οποίο βάσει του Ν.3369/6-07-2005, άρθρο 5 οδηγεί στην απόκτηση του «Πιστοποιητικού Διά Βίου Εκπαίδευσης».

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων και χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και κατά 25% από εθνικούς πόρους.  Το πρόγραμμα ΗΣΙΟΔΟΣ σκοπό έχει να ενημερώσει τον Έλληνα Αγρότη για τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία) σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, αυξάνοντας τη συμμετοχή του στα αγροτικά δρώμενα και να του προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να προωθεί αποτελεσματικότερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του στην ελληνική, την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά.

Read more: Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας &...



Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: "Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης σε Εργαζόμενους Μετανάστες"

Δελτίο Τύπου
 

Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Υπ.Ε.Π.Θ.), στο πλαίσιο της πολιτικής της στον τομέα της διά βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των ενηλίκων πολιτών της χώρας σχεδίασε, και υλοποιεί από το Νοέμβριο του 2004, μέσω του Ινστιτούτου της, του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), και των περιφερειακών της δομών το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες».

 

Read more: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: "Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης σε Εργαζόμενους Μετανάστες"



Επίσκεψη Γ.Γ. στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δελτίο Τύπου: Επίσκεψη του Γ.Γ. στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
 

Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Υπ.Ε.Π.Θ.) οργανώνει στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος «Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Απόκτηση Βασικών Δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες – ΗΡΩΝ», στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης.

Η εκδήλωση θα γίνει στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τριπόλεως, την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2005 και ώρα 17:30, στην Τρίπολη.

Read more: Επίσκεψη Γ.Γ. στην Περιφέρεια Πελοποννήσου



Επίσκεψη στην Περιφ. Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης

Επίσκεψη στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
 

O Γ.Γ. της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ. Κων/νος Τσαμαδιάς στο πλαίσιο διήμερης περιοδείας στο Ν. Ροδόπης επισκέφθηκε τους Δήμους Κομοτηνής και Σαπών στους οποίους λειτουργούν Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, καθώς και Δήμους στους οποίους το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η Σχολή Γονέων, η Ν.Ε.Λ.Ε. και τα αυτόνομα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν αναπτύξει τμήματα μάθησης για τη διά βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων πολιτών, πολιτών 18 ετών και άνω, της περιοχής.
       

Read more: Επίσκεψη στην Περιφ. Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης



copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ