Δελτία Τύπου

Ένταξη των εκπαιδευτών ενηλίκων στο Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπεπθ, ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη 5 – 11 - 08 άρχισαν οι διαδικασίες ένταξης των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.

Η υποδοχή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας http://www.gslll.edu.gr σε τρεις φάσεις:

Α΄Φάση: Εκπαιδευτές Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) (πρώην Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων - Γ.Γ.Ε.Ε.) / Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) και Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.).

Καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, από 5-11-2008 έως και 5-12-2008.

Β΄ Φάση: Εκπαιδευτές του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) και των φορέων παροχής υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που εποπτεύονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ.

Καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, από 15-11-2008 έως και 15-12-2008.

Στις αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια των Α΄ και Β΄ φάσεων, οι αιτούντες θα έχουν το δικαίωμα διόρθωσης ή και μεταβολής των στοιχείων της αίτησης τους, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κλειδί που θα τους δίνει το σύστημα, μέχρι την 15η του μηνός Δεκεμβρίου. Από αυτήν την ημερομηνία και έπειτα δε θα μπορούν να επιφέρουν καμία μεταβολή στα δηλωθέντα στοιχεία μέχρις ότου πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των δηλωθέντων στοιχείων .

Γ΄ Φάση: Λοιποί Πολίτες, οι οποίοι πληρούν τα προβλεπόμενα προσόντα στην Υπουργική Απόφαση 4444 / 6-10-08 (ΦΕΚ 2075/7-10-2008).

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 15 Δεκεμβρίου 2008.

Σημειώνεται ότι:

 • Μετά την 1-1-2009 το Ενιαίο Μητρώο θα είναι ανοικτό διαρκώς για την υποβολή των αιτήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραπάνω Υπ. Απόφαση.
 • Mε την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο εντός μηνός, καλούνται οι αιτούντες να αποστείλουν τον φάκελο των δικαιολογητικών στη διεύθυνση:

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης,
Γραφείο Διαχείρισης Μητρώου, 3ος όροφος
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη,
ΤΚ 111 43
Αθήνα

Τηλ επικοινωνίας: 210 2531250 και 210 2585151
 Έναρξη Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης από Απόσταση

Τα Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης από Απόσταση ετήσιας διάρκειας (250 ώρες):

• Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (για αποφοίτους Λυκείου) – Τ.Π.Ε.
• Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (για αποφοίτους Γυμνασίου) – Τ.Π.Ε. Γ.
• Οικονομία - Διοίκηση – Επιχειρήσεις (για αποφοίτους Λυκείου) – Ο.Δ.Ε.
• Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (για αποφοίτους Λυκείου) – Π.Α.Α.
• Πολιτισμός, Τουρισμός, Περιφερειακή Ανάπτυξη (για αποφοίτους Λυκείου) –Π.Τ.Π.Α.

αρχίζουν τη λειτουργία τους με την πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, 2008 και ώρα: 10.00, στους χώρους που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο:

Επισυναπτόμενο αρχείοEξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας...

Eξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα.

Επισυναπτόμενο αρχείοΈναρξη λειτουργίας του «συστήματος πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και...


Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του ΥΠ.Ε.Π.Θ., σε εφαρμογή κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του
«συστήματος πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για τους υπηκόους τρίτων χωρών, προκειμένου ν’ αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα».

Read more: Έναρξη λειτουργίας του «συστήματος πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και...Μήνυμα Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη για την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού

Μήνυμα Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη
για την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού

Η παιδική ηλικία αποτελεί το κρίσιμο στάδιο κατά το οποίο τίθενται τα θεμέλια της υγιούς ψυχοσωματικής ανάπτυξης του ατόμου και διαμορφώνονται οι παραστάσεις που «χρωματίζουν» ανεξίτηλα τη στάση του απέναντι στον κόσμο, καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την μετέπειτα κοινωνική του προσαρμογή. Πίσω από κάθε παιδικό βλέμμα κρύβεται μια ιστορία, μια σειρά βιωμάτων και εμπειριών, ένα ολόκληρο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.
Τα παιδιά, με την αθωότητα και τον αυθορμητισμό που τα διακρίνει, ζητούν από εμάς τους ενηλίκους ελάχιστα πράγματα για να είναι ευτυχισμένα, κυρίως την αγάπη και το ενδιαφέρον μας, την αίσθηση ότι μεγαλώνουν σε ένα δοτικό και στοργικό περιβάλλον, που τους προσφέρει ασφάλεια σε αυτή την ευαίσθητη ηλικιακή βαθμίδα. Οι μικροί μας φίλοι ικανοποιούνται εύκολα, με πολύ απλά πράγματα, δε συγχωρούν ποτέ όμως την αμέλεια ή την αδιαφορία.
Η σημερινή ημέρα, Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, μας υπενθυμίζει ότι η σχέση μας με τα παιδιά δεν είναι αυτονόητη, ούτε δεδομένη. Ως ενήλικοι, γονείς ή / και εκπαιδευτικοί, οφείλουμε να τους αφιερώνουμε απλόχερα τον χρόνο που απαιτείται, να τους χαρίζουμε την προσοχή μας και την φροντίδα μας, να τους προσφέρουμε τις συμβουλές και την καθοδήγησή μας.

Read more: Μήνυμα Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη για την Παγκόσμια Ημέρα...More Articles...

 1. 5 Δεκεμβρίου- Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη...
 2. 3 Δεκεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
 3. Δωρεάν διαθέσιμες θέσεις εκπαίδευσης 2007-2008
 4. ΚΕΕΕΝΑΠ. Κλήρωση για την επιλογή εκπαιδευομένων για την κατάρτιση τμημάτων μάθησης της εκπαιδευτικής περιόδου 2007-2008.
 5. Πραγματοποιήθηκε στις 11 & 12 Μαΐου, το Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο ...
 6. Ριζάρειος Ίδρυμα...τελετή έναρξης των εργασιών ανακατασκευής του κτιρίου του Ιδρύματος στο οποίο...
 7. Ριζάρειος Ίδρυμα...τελετή έναρξης των εργασιών ανακατασκευής του κτιρίου του Ιδρύματος στο οποίο...
 8. Έναρξη εκπομπής του προγράμματος «Εκπαίδευση Αγροτών για την Ανάληψη Δράσεων στο Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα της Οικονομίας - ΗΣΙΟΔΟΣ»
 9. Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2007, και ώρα 12:00 μ.μ., στο κτίριο του (Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.) η έναρξη εκπομπής των προγραμμάτων των Σχολών Γονέων….
 10. Υπεγράφη «Μνημόνιο Συνεργασίας» μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)…

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ