Δελτία Τύπου

Η εκπαίδευση των μεταναστών και η Πιστοποίηση της επαρκούς Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας, της Ιστορίας και του Πολιτισμού

Με εξαιρετικό ενδιαφέρον μελετήσαμε την έρευνα με θέμα «Αθήνα, πόλη των μεταναστών» που διενήργησαν για λογαριασμό του Βρετανικού Συμβουλίου, οι Μίλτος Παύλου και Ναντίνα Χριστοπούλου και παρουσιάστηκε χθες στο βιβλιοπωλείο «Ιανός».

Σύμφωνα με την έρευνα, το ποσοστό των μεταναστών που διαβιούν στην πρωτεύουσα ξεπερνά πλέον το 17% του πληθυσμού που είχε εκτιμηθεί με την απογραφή του 2001.

Στην Αθήνα ζει το 42,76% των μεταναστών αλλά άδεια παραμονής εν ισχύ κατέχει μόλις το 37,36%.

Ένα από τα ανησυχητικά στοιχεία που παρατίθενται στην έρευνα είναι το γεγονός ότι η χώρα μας βρίσκεται σε χαμηλή θέση στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Πολιτικής Ένταξης των Μεταναστών.

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπεπθ για την εκπαίδευση και την ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία.

Read more: Η εκπαίδευση των μεταναστών και η Πιστοποίηση της επαρκούς Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας, της...Ένταξη των εκπαιδευτών ενηλίκων στο Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπεπθ, ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη 5 – 11 - 08 άρχισαν οι διαδικασίες ένταξης των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.

Η υποδοχή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας http://www.gslll.edu.gr σε τρεις φάσεις:

Α΄Φάση: Εκπαιδευτές Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) (πρώην Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων - Γ.Γ.Ε.Ε.) / Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) και Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.).

Καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, από 5-11-2008 έως και 5-12-2008.

Β΄ Φάση: Εκπαιδευτές του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) και των φορέων παροχής υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που εποπτεύονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ.

Καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, από 15-11-2008 έως και 15-12-2008.

Στις αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια των Α΄ και Β΄ φάσεων, οι αιτούντες θα έχουν το δικαίωμα διόρθωσης ή και μεταβολής των στοιχείων της αίτησης τους, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κλειδί που θα τους δίνει το σύστημα, μέχρι την 15η του μηνός Δεκεμβρίου. Από αυτήν την ημερομηνία και έπειτα δε θα μπορούν να επιφέρουν καμία μεταβολή στα δηλωθέντα στοιχεία μέχρις ότου πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των δηλωθέντων στοιχείων .

Γ΄ Φάση: Λοιποί Πολίτες, οι οποίοι πληρούν τα προβλεπόμενα προσόντα στην Υπουργική Απόφαση 4444 / 6-10-08 (ΦΕΚ 2075/7-10-2008).

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 15 Δεκεμβρίου 2008.

Σημειώνεται ότι:

 • Μετά την 1-1-2009 το Ενιαίο Μητρώο θα είναι ανοικτό διαρκώς για την υποβολή των αιτήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραπάνω Υπ. Απόφαση.
 • Mε την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο εντός μηνός, καλούνται οι αιτούντες να αποστείλουν τον φάκελο των δικαιολογητικών στη διεύθυνση:

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης,
Γραφείο Διαχείρισης Μητρώου, 3ος όροφος
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη,
ΤΚ 111 43
Αθήνα

Τηλ επικοινωνίας: 210 2531250 και 210 2585151
 Έναρξη Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης από Απόσταση

Τα Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης από Απόσταση ετήσιας διάρκειας (250 ώρες):

• Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (για αποφοίτους Λυκείου) – Τ.Π.Ε.
• Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (για αποφοίτους Γυμνασίου) – Τ.Π.Ε. Γ.
• Οικονομία - Διοίκηση – Επιχειρήσεις (για αποφοίτους Λυκείου) – Ο.Δ.Ε.
• Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (για αποφοίτους Λυκείου) – Π.Α.Α.
• Πολιτισμός, Τουρισμός, Περιφερειακή Ανάπτυξη (για αποφοίτους Λυκείου) –Π.Τ.Π.Α.

αρχίζουν τη λειτουργία τους με την πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, 2008 και ώρα: 10.00, στους χώρους που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο:

Επισυναπτόμενο αρχείοEξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας...

Eξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα.

Επισυναπτόμενο αρχείοΈναρξη λειτουργίας του «συστήματος πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και...


Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του ΥΠ.Ε.Π.Θ., σε εφαρμογή κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του
«συστήματος πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για τους υπηκόους τρίτων χωρών, προκειμένου ν’ αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα».

Read more: Έναρξη λειτουργίας του «συστήματος πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και...More Articles...

 1. Μήνυμα Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη για την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού
 2. 5 Δεκεμβρίου- Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη...
 3. 3 Δεκεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
 4. Δωρεάν διαθέσιμες θέσεις εκπαίδευσης 2007-2008
 5. ΚΕΕΕΝΑΠ. Κλήρωση για την επιλογή εκπαιδευομένων για την κατάρτιση τμημάτων μάθησης της εκπαιδευτικής περιόδου 2007-2008.
 6. Πραγματοποιήθηκε στις 11 & 12 Μαΐου, το Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο ...
 7. Ριζάρειος Ίδρυμα...τελετή έναρξης των εργασιών ανακατασκευής του κτιρίου του Ιδρύματος στο οποίο...
 8. Ριζάρειος Ίδρυμα...τελετή έναρξης των εργασιών ανακατασκευής του κτιρίου του Ιδρύματος στο οποίο...
 9. Έναρξη εκπομπής του προγράμματος «Εκπαίδευση Αγροτών για την Ανάληψη Δράσεων στο Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα της Οικονομίας - ΗΣΙΟΔΟΣ»
 10. Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2007, και ώρα 12:00 μ.μ., στο κτίριο του (Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.) η έναρξη εκπομπής των προγραμμάτων των Σχολών Γονέων….

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ