Δελτία Τύπου

Προστατεύουμε το περιβάλλον, μαθαίνοντας γι’ αυτό!

Η ανάγκη της περιβαλλοντικής αγωγής στα σχολεία, είναι πλέον αποδεκτή από όλους. Όμως και οι πολίτες όλων των ηλικιών πρέπει να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των συσσωρευμένων προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η ανθρώπινη δραστηριότητα στον πλανήτη.

Βασικός στόχος της νέας πολιτικής της Κυβέρνησης και του ΥπΕΠΘ είναι η εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) να διαχέεται στο κοινωνικό σύνολο και σε όλες τις ηλικίες, ώστε να επιτευχθεί η συνολική ανατροπή των νοοτροπίας όσων θεωρούν πως το περιβάλλον δεν είναι υπόθεση όλων μας, αλλά και εκείνων που πιστεύουν ότι ο φυσικός πλούτος και οι πλουτοπαραγωγικές πηγές είναι ανεξάντλητες και προτάσσουν τις αξίες της κατανάλωσης και του κέρδους από εκείνες της οικολογικής ισορροπίας, της ποιότητας ζωής και της αειφόρου ανάπτυξης.

Ακόμη σημαντικό είναι να κατανοήσει ο καθένας από εμάς ότι με όσα κάνει στην καθημερινότητά του, μπορεί είτε να προστατεύσει είτε να επιβαρύνει επιπλέον το περιβάλλον.

Η γνώση είναι δύναμη για τους πολίτες. Ώστε να εξασφαλιστεί το μέλλον μιας γης βιώσιμης, για εμάς και τα παιδιά μας.

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του ΥπΕΠΘ μετέχει στην προσπάθεια για τη δημιουργία περιβαλλοντικά ευαίσθητων και υπεύθυνων πολιτών μέσα από προγράμματα που υλοποιούνται από τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.), τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από Απόσταση (ΚΕ.Δ.Β.Μ.ΑΠ.) και τις Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης  (Ν.Ε.Λ.Ε.).  Επιπροσθέτως η παρακολούθηση των προγραμμάτων ετήσιας διάρκειας, προσφέρει γνώσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν και για την άσκηση σχετικής επαγγελματικής δραστηριότητας.

Read more: Προστατεύουμε το περιβάλλον, μαθαίνοντας γι’ αυτό!Ανανέωση του «Μνημονίου Συνεργασίας» μεταξύ Γενικής Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ) του ΥπΕΠΘ και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για δομική και λειτουργική ανάπτυξη της Διά Βίου Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια στη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ) του ΥπΕΠΘ και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) προχωρούν στην ανανέωση του «Μνημονίου Συνεργασίας». Η συνεργασία μεταξύ των δυο φορέων ξεκίνησε το 2006 και έχει ήδη δώσει τους πρώτους καρπούς της.

Το νέο «Μνημόνιο Συνεργασίας» θα υπογράψουν αύριο, 20 Δεκεμβρίου, στην Πάτρα, εκ μέρους της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ο Γενικός Γραμματέας, Επίκ. Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς, και εκ μέρους του Ε.Α.Π., ο Πρόεδρος της Δ.Ε., Καθηγητής κ. Παναγιώτης Σιαφαρίκας.

Σκοπός της συνεργασίας είναι η λειτουργία «Πυλών του Ε.Α.Π.» στους νομούς-έδρες των Περιφερειών της χώρας. Η λειτουργία των «Πυλών» θα υποστηρίζεται από τις αντίστοιχες δομές της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Όπως αναγράφεται στο μνημόνιο, η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. θα παραχωρήσει προς χρήση στο Ε.Α.Π. δομή της (Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Κ.Ε.Ε.) σε κάθε Περιφέρεια της χώρας για τη λειτουργία «Πύλης του Ε.Α.Π.», με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στους φοιτητές του Ε.Α.Π. και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συγκεκριμένα είναι:
-Η παροχή πληροφοριών για τα προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π.
-Η λειτουργία Βιβλιοθήκης με το εκδοτικό έργο του Ε.Α.Π.
-Η χρήση αίθουσας πληροφορικής.
-Η συνεργασία σε προγράμματα εκπαίδευσης και έρευνας.
-Η σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και φορείς.
-Η οργάνωση διαλέξεων και ομιλιών

Ακόμη:
Οι «Πύλες του Ε.Α.Π.» θα λειτουργούν τις εργάσιμες ημέρες από τις 9.00 π.μ. μέχρι τις 6.00 μ.μ.. Η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. θα αναλάβει τη διοικητική και τεχνολογική υποστήριξη των «Πυλών του Ε.Α.Π.». Η συνεργασία θα ξεκινήσει από την 1/1/2009, ενώ η λήξη της προβλέπεται για την 31/12/2011.  Όπως σημειώνει ο Γ.Γ της ΓΓΔΒΜ κ. Κ.Τσαμαδιάς, «Προχωρούμε με στήριξη του Υπουργού κου Στυλιανίδη και με κεντρικό μήνυμα «Τα χρήματα μπορεί να χαθούν. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες ποτέ. Η δια βίου μάθηση επιλογή ζωής για κάθε πολίτη της χώρας». Ξεχωριστή θέση για μας έχει η συνεργασία μας με τη Δ.Ε. του Ε.Α.Π. και ιδιαίτερα τον Πρόεδρό της, καθηγητή κο Παναγιώτη Σιαφαρίκα. Η συνεργασία αυτή έχει δώσει θετικά αποτελέσματα. Θέλουμε να τη συνεχίσουμε με ευθύνη και δημιουργική προσέγγιση, υπογράφοντας την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας».
 Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού. Η Δια Βίου Μάθηση στην πρώτη γραμμή για την ανάπτυξη του εθελοντικού κινήματος στη χώρα μας

Για τις σύγχρονες κοινωνίες, ο εθελοντισμός αποτελεί βασικό πυλώνα ευημερίας και ιδιαιτέρως στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης.

Η εκπαίδευση των πολιτών στη διαχείριση κρίσεων και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και καταστροφών είναι κοινωνικά, οικονομικά και εθνικά, επιτακτικά αναγκαία περισσότερο από ποτέ.

Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (πρώην ΓΓΕΕ) του ΥπΕΠΘ έχει αναπτύξει προγράμματα που στηρίζονται στην εθελοντική δράση και ενθαρρύνει την ανάπτυξη εθελοντικών πρωτοβουλιών στις τοπικές κοινωνίες.

 Τα προγράμματα της ΓΓΔΒΜ πραγματοποιούνται σε όλη την επικράτεια σε συνεργασία με τους φορείς:

-Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α),
-Κινητή Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας),
-Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Υ.Πω.ΧΩ.Δε),
-Πυροσβεστικό Σώμα (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης),
-Λιμενικό Σώμα (Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας),
-Μ.Κ.Ο. PRAKSIS
-Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
 
Τα προγράμματα, διάρκειας 125 και 100 ωρών, καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Γνωσιακές παράμετροι του κινδύνου (Λύση προβλήματος / Λήψη απόφασης – Διαχείριση πληροφορίας - Διαχείριση πανικού – Λειτουργία σε ομάδες)

 • Πυρκαγιές - Πλημμύρες
 • Σεισμοί – Διασώσεις
 • Ναυτικά Ατυχήματα - Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος
 • Πρώτες Βοήθειες - Διαχείριση Καταυλισμών - Ψυχοκοινωνική στήριξη πληγέντων
 • Ασύμμετρες Απειλές – Επιδημίες 

Οι εκπαιδευθέντες πολίτες - εθελοντές, μετά την επιτυχή αποφοίτησή τους, λαμβάνουν «Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης» (Ν. 3369 / 2005) και εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Μέχρι στιγμής έχουν εκπαιδευτεί 4500 πολίτες. Ενώ για το 2008-9 στο πρόγραμμα «Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων και Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και Φυσικών Καταστροφών-Εθελοντισμός» προσφέρονται 1.300 θέσεις εκπαίδευσης

Η διάθεση προσφοράς όταν συνοδεύεται από την κατάλληλη εκπαίδευση παράγει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ας σταθεί η σημερινή μέρα η αφορμή για να σκεφτούμε που θα μπορέσουμε κι εμείς να προσφέρουμε και πως θα μάθουμε να το πραγματοποιούμε με τον κατάλληλο τρόπο.

Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής!
 
Δικτυακός τόπος του Προγράμματος : http://www.gslll.edu.gr και http://www.ethelontismos.gr

 Όλοι έχουν δικαίωμα σε μια καινούργια αρχή

340.000 πολίτες μπορούν να εκπαιδευτούν δωρεάν στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπεπθ

Τι λένε οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι. Σημαντικά τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας.

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα στοιχεία για τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (πρώην ΓΓΕΕ) του ΥΠΕΠΘ  για τη «Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποιότητας 2008 που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Τα προγράμματα των ΚΕΕ, έχουν μέχρι σήμερα παρακολουθήσει 251.916 άτομα (τα 241.409 στην περίοδο 2004-2008).

Η υπεύθυνη του Κ.Ε.Ε. Χαλανδρίου ( δομή της ΓΓΔΒΜ ) Μαρία Πύργα, παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας που έγινε ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους που παρακολούθησαν τα προγράμματα του ΚΕΕ Χαλανδρίου.

Η συντριπτική πλειονότητα όσων παρακολούθησαν τα προγράμματα, όλα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ και το ελληνικό δημόσιο, έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι, όμως αυτό που προκύπτει ανάγλυφα από τα στοιχεία της έρευνας, είναι η ανάγκη μεγαλύτερης ενημέρωσης των πολιτών για τα προσφερόμενα προγράμματα, τόσο από τις Αρχές, όσο και από τα Μέσα Ενημέρωσης.

Είναι σημαντικό να ενημερωθούν οι πολίτες ότι για τις εκπαιδευτικές περιόδους 2008 – 2012 προσφέρονται 340.000 θέσεις εκπαίδευσης.

Είναι ανάγκη οι πολίτες να ενημερωθούν για τις μεγάλες δυνατότητες που τους δίνονται και μάλιστα χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση και χωρίς καμία διάκριση. Αρκεί να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Ας δούμε όμως τι έδειξε η έρευνα:

Δωρεάν εκμάθηση ξένων γλωσσών

Ειδικοί και κοινό συμφωνούν, πως η πολύγλωσση πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει σήμερα, εντονότερα από ποτέ την εκμάθηση όχι μόνον μίας, αλλά περισσοτέρων ξένων γλωσσών.

Πολλοί ενήλικες θα ήθελαν να αποκτήσουν αυτό το σημαντικό εφόδιο, που θα τους εξασφαλίσει -ανάμεσα στα άλλα- και μεγαλύτερες δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης, όμως προβληματίζονται για το κόστος που θα είχε κάτι τέτοιο.  

Την τελευταία τετραετία όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει, αν και πολλοί το αγνοούν. Εσείς γνωρίζετε ότι πλέον μπορείτε να μάθετε τέσσερις βασικές γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά) και μάλιστα εντελώς δωρεάν; 

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ( πρώην Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπ.Ε.Π.Θ., μέσω των δομών της, δίνει τη δυνατότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών.

More Articles...

 1. «Οι Σχολές Γονέων άλλαξαν τη συμπεριφορά μου απέναντι στα παιδιά μου»
 2. «Ποιότητα και αξιολόγηση παντού, ποιότητα και αξιολόγηση όλων»
 3. Συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) με θέμα « Η Δια Βίου μάθηση ως βασική εκπαιδευτική διαδικασία καταπολέμησης του αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία»
 4. Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ποιότητας
 5. Η εκπαίδευση των μεταναστών και η Πιστοποίηση της επαρκούς Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας, της Ιστορίας και του Πολιτισμού
 6. Ένταξη των εκπαιδευτών ενηλίκων στο Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.
 7. Έναρξη Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης από Απόσταση
 8. Eξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας...
 9. Έναρξη λειτουργίας του «συστήματος πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και...
 10. Μήνυμα Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη για την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ