Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων σχεδίασε το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Αγροτών για την Ανάληψη Δράσεων στο Δευτερογενή και..

Δελτίο Τύπου

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αγροτών «Ησίοδος»

Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων σχεδίασε το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Αγροτών για την Ανάληψη Δράσεων στο Δευτερογενή και τον Τριτογενή Τομέα της Οικονομίας – ΗΣΙΟΔΟΣ», το οποίο βάσει του Ν.3369/6-07-2005, άρθρο 5 οδηγεί στην απόκτηση του «Πιστοποιητικού Διά Βίου Εκπαίδευσης».

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων και χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και κατά 25% από εθνικούς πόρους.  Το πρόγραμμα ΗΣΙΟΔΟΣ σκοπό έχει να ενημερώσει τον Έλληνα Αγρότη για τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία) σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, αυξάνοντας τη συμμετοχή του στα αγροτικά δρώμενα και να του προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να προωθεί αποτελεσματικότερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του στην ελληνική, την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΗΣΙΟΔΟΣ» απευθύνεται σε όλους τους αγρότες (γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς), γυναίκες και άνδρες όλων των ηλικιών, ανεξάρτητα από μόρφωση και εθνική προέλευση, και θα υλοποιηθεί σε όλους τους νομούς της ελληνικής επικράτειας.  Κατά την υλοποίηση του προγράμματος θα δημιουργηθούν, σε όλη την επικράτεια, 485 τμήματα μάθησης, στα οποία θα διδάξουν 369 εκπαιδευτές (Γεωπόνοι, Οικονομολόγοι, Πληροφορικοί). Οι διαθέσιμες θέσεις εκπαίδευσης ανέρχονται σε  7.275.   

ΗΣΙΟΔΟΣ: «Εκπαίδευση Αγροτών για την Ανάληψη Δράσεων στο Δευτερογενή και τον Τριτογενή Τομέα της Οικονομίας»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

14

2

11

210

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

39

6

30

585

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

68

9

52

1020

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

23

4

18

345

ΗΠΕΙΡΟΥ

24

4

19

360

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

46

6

35

690

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

20

4

15

300

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

54

7

42

810

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

50

8

38

750

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

60

8

45

900

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

20

3

15

300

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

13

2

10

195

ΚΡΗΤΗΣ

54

7

39

810

ΣΥΝΟΛΟ

485

70

369

7.275

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΗΣΙΟΔΟΣ» θα έχει διάρκεια 150 διδακτικών ωρών και αρθρώνεται σε έξι (6) διδακτικές ενότητες: 1. Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον Κόσμο. Κατάσταση-Προοπτικές, 2. Τομείς του Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα που σχετίζονται με τον Αγροτικό Χώρο (δηλαδή, με τη μεταποίηση και την τυποποίηση των προϊόντων, το εμπόριο και τις υπηρεσίες), 3. Οικονομικά της Αγοράς - Επιχειρηματικότητα-Επιχειρήσεις, 4. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων – Χρηματοδοτήσεις - Πηγές, 5.  Τεχνικές Διαπραγματεύσεων - Πωλήσεις – Εμπόριο, 6. Χρήση νέων τεχνολογιών.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση για να ενταχθούν σε τμήματα μάθησης από την 19η Δεκεμβρίου 2005 και εξής, στα Εργαστήρια Δια Βίου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων των Δήμων που έχουν ενταχθεί στο «Δίκτυο Δια Βίου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων», στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) του νομού τους.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ