Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: "Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης σε Εργαζόμενους Μετανάστες"

Δελτίο Τύπου
 

Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Υπ.Ε.Π.Θ.), στο πλαίσιο της πολιτικής της στον τομέα της διά βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των ενηλίκων πολιτών της χώρας σχεδίασε, και υλοποιεί από το Νοέμβριο του 2004, μέσω του Ινστιτούτου της, του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), και των περιφερειακών της δομών το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες».

 

 

1. Περιγραφή του προγράμματος


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» εκπαιδεύει ενήλικες εργαζόμενους μετανάστες στην ελληνική γλώσσα και τους εισάγει στον ελληνικό πολιτισμό, διδάσκοντάς τους στοιχεία αυτού και της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης  είναι δομημένο σε τέσσερα επίπεδα μάθησης διάρκειας 100 ωρών το καθένα.
Στο τέλος του Β’ επιπέδου του προγράμματος, όσοι από τους εκπαιδευόμενους το επιθυμούν, θα μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας Α’ επιπέδου.
Στο τέλος του Γ’ επιπέδου του προγράμματος, όσοι από τους εκπαιδευόμενους το επιθυμούν, θα μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας Β’ επιπέδου.
Στο τέλος του Δ’ επιπέδου του προγράμματος, όσοι από τους εκπαιδευόμενους το επιθυμούν, θα μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας Γ’ επιπέδου.
Στο τέλος κάθε επιπέδου χορηγείται «Πιστοποιητικό Διά Βίου Εκπαίδευσης».
Κάθε κύκλος σπουδών διαρκεί τρεις ή τέσσερις μήνες, ενώ οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν πρωινά ή απογευματινά τμήματα. Σε όλους τους χρονικούς κύκλους λειτουργούν τμήματα μάθησης και των τεσσάρων επιπέδων.

Στην Α’ φάση του προγράμματος υλοποιήθηκαν 80 τμήματα μάθησης, στα οποία φοίτησαν 1.430 μετανάστες.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2005-2006 διατίθενται 3.150 θέσεις εκπαίδευσης σε 210 τμήματα μάθησης. Η λειτουργία των τμημάτων μάθησης υποστηρίζεται από τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.).

Τμήματα μάθησης λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στους παρακάτω Νομούς:
Αττικής, Ροδόπης, Έβρου, Πέλλας, Σερρών, Πιερίας, Κοζάνης, Φλώρινας, Γρεβενών, Θεσπρωτίας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Λέσβου, Δωδεκανήσων, Λασιθίου, Ξάνθης, Δράμας, Θεσ/νίκης, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Άρτας, Λάρισας, Καρδίτσας, Ηλείας, Ευρυτανίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Χίου, Ρεθύμνου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Στα τμήματα μάθησης, τα οποία συνήθως είναι 15μελή, μπορούν να εντάσσονται οι εκπαιδευόμενοι μετά από σχετική αίτηση στο Κ.Ε.Ε. της περιοχής τους.

 

2. Στόχοι του προγράμματος

  • Να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι τις δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να ανταποκρίνονται στις επικοινωνιακές καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
  • Μέσω της ανάπτυξης της επικοινωνιακής ικανότητας στα ελληνικά, να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με τις κοινωνικές συνήθειες, την καθημερινή ζωή, τις συνθήκες διαβίωσης και ότι άλλο στοιχειοθετεί την κοινωνική ζωή, την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας.
  • Να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι την επικοινωνιακή ικανότητα στα ελληνικά σε τέτοιο βαθμό ώστε, όσοι το επιθυμούν, να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε μια διαδικασία πιστοποίησης ελληνομάθειας.
  • Να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι τη βασική δεξιότητα της γλώσσας σε τέτοιο βαθμό, ώστε, όσοι επιθυμούν, να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τους τίτλους σπουδών, που απέκτησαν στη χώρα προέλευσής τους.
  • Να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι τη βασική δεξιότητα της γλώσσας σε τέτοιο βαθμό ώστε όσοι επιθυμούν, να είναι σε θέση να ενταχθούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ή να παρακολουθήσουν και να αποκτήσουν νέες βασικές δεξιότητες, απαραίτητες για την προσωπική κι επαγγελματική ανάπτυξή τους.
  • Να συμβάλλει στην ισότητα των ευκαιριών των δύο φύλων, καθώς και στην ενίσχυση της κοινωνικής και επαγγελματικής θέσης των γυναικών.
  • Να προωθηθεί η διάδοση της ελληνικής γλώσσας, απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση και αλληλεγγύη μεταξύ των λαών και την προώθηση της διαπολιτισμικής διάστασης της εκπαίδευσης.
  • Ειδικά για την κατηγορία των συζύγων Ελλήνων υπηκόων, να συμβάλλει στην ομαλότερη ένταξή τους στην ελληνική πραγματικότητα και στη συνοχή της οικογένειας.

3. Ομάδα-Στόχος

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους μετανάστες ανεξαρτήτως εθνικότητας, καθώς και σε συζύγους Ελλήνων υπηκόων, με σκοπό την ομαλότερη ένταξή τους στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι. Η διδασκαλία των μαθημάτων βασίζεται στην επικοινωνιακή προσέγγιση. Στόχος της είναι να καταστήσει τους εκπαιδευόμενους ικανούς να επικοινωνούν με ευχέρεια στη γλώσσα-στόχο και ειδικότερα να ανταποκρίνονται επαρκώς σε επικοινωνιακές καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Μέσω του προγράμματος, επομένως, οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν, δεξιότητες που απαιτούνται στις κοινωνικές επαφές, στις συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες, στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών κ.ά. Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης αποτελεί βασικό παράγοντα που συντελεί στην αποτελεσματικότερη ένταξη των μεταναστών σε μια διαφοροποιημένη γλωσσικά και πολιτισμικά κοινωνία από εκείνη της προέλευσής τους, στην ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους και στη βελτίωση της θέσης εργασίας τους.

 

4. Χρηματοδότηση


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Μέτρο 1.1. , Ενέργεια 1.1.2.Γ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) κατά 75% και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ