ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ -ΑΘΗΝΑ, 2 Ιουνίου 2011

                              Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011 η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, μέσω του Ινστιτούτου Διαρκούς
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, διοργάνωσε Τεχνικό Σεμινάριο με θέμα «Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων:
Διαδικασίες Πιστοποίησης και Αντιστοίχισης Προσόντων – Η συμβολή των φορέων παροχής
μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης».


Η εκδήλωση εντάσσεται σε μια σειρά δράσεων που στοχεύουν, παράλληλα με την ευαισθητοποίηση του
ευρέως κοινού για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ), στην ενημέρωση των φορέων και των ατόμων
που θα κληθούν να συμβάλουν στην υλοποίησή του.
Στις εργασίες του Τεχνικού Σεμιναρίου, το οποίο έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο «Γαλάτεια Σαράντη» του
Υπουργείου Παιδείας, συμμετείχαν εκπρόσωποι των φορέων πιστοποίησης εισροών και εκροών της μη
τυπικής εκπαίδευσης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., Ε.Ο.Π.Π.), καθώς και των φορέων παροχής μεταδευτεροβάθμιας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., Ε.Ε.Σ., Κ.Ε.Μ.Ε.).
Υπεύθυνος για το συντονισμό των εργασιών ήταν ο Δρ. Ν. Γεωργιάδης, Επιστημονικός Συνεργάτης της
Υφυπουργού Παιδείας κας Ε. Χριστοφιλοπούλου και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης κ. Ευθύμιος Μπάκας, ο οποίος
παρουσίασε την τρέχουσα ευρωπαϊκή πολιτική στο πεδίο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, αναλύοντας τους 10 στρατηγικούς στόχους του «Ανακοινωθέντος της Bruges» στη βάση της
ελληνικής πραγματικότητας. Ο κ. Κ. Καλτσάς, στη συνέχεια, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) και ο κ. Α. Βασίλαινας, Προϊστάμενος του Τομέα Σχεδιασμού,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) μίλησαν για την
πιστοποίηση των εκροών (μαθησιακά αποτελέσματα) και των εισροών (υποδομές, εκπαιδευτές,
επαγγελματικά περιγράμματα) της μη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και για τη διασφάλιση της ποιότητας
στις ανωτέρω διαδικασίες.
Μετά από το διάλλειμα, το λόγο πήραν οι εκπρόσωποι των παρόχων μεταδευτεροβάθμιας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Β. Αναγνωστόπουλος και η κα Ι.
Σιοτρόπου μίλησαν για τα δεδομένα στο χώρο της δημόσιας και ιδιωτικής Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ο κ. Ι. Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στη λειτουργία και τις προοπτικές των Κέντρων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), ενώ αντίστοιχες αναφορές για τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών
(Ε.Ε.Σ.) έκανε ο κ. Α. Κόντος. Τέλος, ο κ. Κ. Καρκανιάς ανέλυσε το θεσμικό καθεστώς των Κέντρων
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) και τοποθετήθηκε σχετικά με την αντιστοίχιση των προσόντων
των αποφοίτων τους στο Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.
Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση μεταξύ όλων των παρευρισκομένων.
Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα του Τεχνικού Σεμιναρίου.

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ