ΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 8-12-2010

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (NQF) ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ξενοδοχείο Capsis Astoria (Πλατεία Ελευθερίας 11, Ηράκλειο Κρήτης)
Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010, 17.00’ - 21.00’

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, ως Εθνικό Σημείο Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, διοργανώνει ημερίδα/τεχνικό σεμινάριο με θέμα την Ανάπτυξη Πλαισίων Προσόντων στους κλάδους του Τουρισμού, του Εμπορίου και του Αγροτικού Τομέα και την αντιστοίχισή τους με το Εθνικό και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

Στις εργασίες της ημερίδας/τεχνικού σεμιναρίου καλούνται να συμμετάσχουν:
 Φορείς Ανάπτυξης και Διοίκησης της Κρήτης (Οργανισμοί Ανάπτυξης, Επιμελητήρια, Τοπική Αυτοδιοίκηση),
 Φορείς που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του Τουρισμού, όπως Ενώσεις Ξενοδόχων, Τουριστικών/Ταξιδιωτικών Πρακτορείων, του Εμπορίου, όπως Εμπορικοί Σύλλογοι, Σύνδεσμοι Εξαγωγέων, και του Αγροτικού Τομέα, όπως Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων,
 Ιδρύματα και φορείς που παρέχουν Εκπαίδευση και Κατάρτιση στους παραπάνω κλάδους,
 Εκπρόσωποι των Κοινωνικών Εταίρων.

Στόχος είναι να δομηθεί στη χώρα ένα σύγχρονο, ισχυρό και αποτελεσματικό σύστημα αναγνώρισης και πιστοποίησης των προσόντων, ώστε μέσω του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ατόμων σε ποικίλες μαθησιακές διαδρομές, να καταστούν διαφανείς οι ισοτιμίες και οι διαφορές των προσόντων για τα άτομα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις (http://www.gsae.edu.gr/nqf/index.html).

Ο Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης κ. Ευθύμιος Μπάκας θα παρουσιάσει το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ενώ εισηγήσεις για τα υπό διαμόρφωση Κλαδικά Πλαίσια Τουρισμού, Εμπορίου και Αγροτικού Τομέα θα κάνουν ο κ. Ν. Σκουλάς, τ. Υπουργός Τουρισμού και τ. Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ, η κα Β. Αρανίτου, επιστημονική συνεργάτις στην Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και ο κ. Χ. Θανόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων/ΜΑΙΧ. Θα ακολουθήσει συζήτηση.

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ