ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΕΙ, Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010

Την Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010, διεξήχθη στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ημερίδα ενημέρωσης για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (National Qualifications Framework/NQF) υπό την αιγίδα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.
Η Ημερίδα διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, η οποία έχει ορισθεί ως το ελληνικό Εθνικό Σημείο Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF National Coordination Point).

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις των Πανεπιστημίων, Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), η διοίκηση της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας των ΑΕΙ (ΑΔΙΠ) και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων.

Εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε ο Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Ι. Πανάρετος, ο οποίος τόνισε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας της γνώσης που παρέχεται στα Ανώτατα Ιδρύματα της χώρας μέσα από τη συνεχή αξιολόγηση των Προγραμμάτων Σπουδών και την υποχρέωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου να εξασφαλίσει στους πολίτες ίσες ευκαιρίες στην πρόσβαση στη γνώση και διαφάνεια των προσόντων τους.
Οι ομιλητές, εμπειρογνώμονες από το Cedefop, από το Συμβούλιο της Ευρώπης και από το Υπουργεία Παιδείας της Ολλανδίας, αναφέρθηκαν αφενός στις πρόσφατες εξελίξεις που σχετίζονται με την υλοποίηση των επιπέδων 6-7-8 του «Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων» (European Qualifications Framework/EQF) και αφετέρου στους συσχετισμούς του EQF με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τις παρουσιάσεις έκλεισε με την ομιλία του ο Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Καθηγητής κ. Β. Παπάζογλου, ο οποίος έδωσε έμφαση τόσο στη διαδικασία εκπόνησης των γενικών και ειδικών – ανά επιστημονικό κλάδο - περιγραφικών δεικτών για τα επίπεδα 6-7-8 όσο και στα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από τη δημιουργία του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ακολούθησε μεταξύ των παρισταμένων συζήτηση, η οποία εστίασε κυρίως στον χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, στο συσχετισμό των ειδικών περιγραφικών δεικτών με το περιεχόμενο των μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε επιστημονικού κλάδου, καθώς και στις διαδικασίες αντιστοίχισης των επιμέρους κλάδων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στα επίπεδα 6 έως 8.

Οι παρουσιάσεις των ομιλητών είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (http://www.gsae.edu.gr/index.php/press/419--7-2010-). Στον σύνδεσμο που ακολουθεί (http://www.gsae.edu.gr/nqf/index.html) υπάρχουν πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ