ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 7-10-2010

Την Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010, θα διεξαχθεί στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ημερίδα ενημέρωσης για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (National Qualifications Framework/NQF) υπό την αιγίδα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.
Προσκεκλημένοι είναι οι Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις των Πανεπιστημίων, οι Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), η διοίκηση της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας των ΑΕΙ (ΑΔΙΠ) και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων.

 

Οι ομιλητές, εμπειρογνώμονες από το Cedefop, από το Συμβούλιο της Ευρώπης και από Υπουργεία Παιδείας Ευρωπαϊκών χωρών, θα αναφερθούν στις πρόσφατες εξελίξεις που σχετίζονται με την υλοποίηση του «εργαλείου» διά βίου μάθησης «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων» (European Qualifications Framework/EQF), ενώ ο Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας καθηγητής κ. Β. Παπάζογλου θα μιλήσει για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και τη σχέση του με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η Ημερίδα αυτή, που διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, οριοθετεί τη λήξη της εξάμηνης Δημόσιας Διαβούλευσης για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (http://www.opengov.gr/ypepth/?p=43) και σηματοδοτεί την αρχή μιας σειράς αντίστοιχων ενημερωτικών δράσεων σε όλη την Ελλάδα. 
 
Παρουσιάσεις

Β.Παπάζογλου, Ειδικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας

Dr. Marlies Leegwager, Υπουργείο Παιδείας Ολλανδίας

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ