Εργαστήριο (workshop) µε θέµα: «Δια Βίου Μάθηση και Ευπαθείς Κοινωνικά Οµάδες: Το παράδειγµα του ΣΔΕ Φυλακών Διαβατών Θεσσαλονίκης»

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2009 πραγµατοποιήθηκε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των Φυλακών Θεσσαλονίκης Εργαστήριο (workshop) µε θέµα: «Δια Βίου Μάθηση και Ευπαθείς Κοινωνικά Οµάδες: Το παράδειγµα του ΣΔΕ Φυλακών Διαβατών Θεσσαλονίκης».

Το εργαστήριο οργανώθηκε και διεκπεραιώθηκε από στελέχη και συνεργάτες της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και του Ι.Δ.ΕΚ.Ε, σε συνεργασία µε το ΣΔΕ Διαβατών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος Προώθηση των στρατηγικών της Δια Βίου Μάθησης «Pass the light».

Είναι ιδιαίτερα πρωτοποριακό το γεγονός ότι σ’ αυτό συµµετείχαν και οι εκπαιδευόµενοι του Σχολείου.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος και µέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι των Μ.Κ.Ο. ΑΡΣΙΣ και ΠΡΑΞΙΣ, ηκ. Όλγα Θεµελή Λέκτορας Πανεπιστηµίου Κρήτης και συνεργάτης του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. στην εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών των ΣΔΕ Φυλακών, εκπαιδευτικοί και φίλοι που στηρίζουν τις δράσεις του σχολείου.

Στο τέλος οι εκπαιδευόµενοι και οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν την γιορτή για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, που ετοίµασαν στο πλαίσιο project. Τα συνθήµατα «Ελευθερία», «Ποτέ ξανά», «Κάτω ο φασισµός» ακούστηκαν σ’ όλες τις γλώσσες των βαλκανικών λαών και κατέδειξαν την κοινή πορεία των αγώνων τους.

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ