Πραγματοποιήθηκε η 22η συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης

Υπό την Προεδρία του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης Καθηγητή Κωνσταντίνου Κουσκούκη, πραγματοποιήθηκε η 22η συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης. Παρευρέθησαν Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς των Υπουργείων Παιδείας και Απασχόλησης, Πρόεδροι Οργανισμών και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων.

Στη διάρκεια της Συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής και Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για το επικείμενο Παγκόσμιο Συνέδριο της UNESCO για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, το οποίο θα λάβει χώρα στο Belhem της Βραζιλίας, στις αρχές Δεκεμβρίου και κάλεσε τους εκπροσώπους των φορέων Διά Βίου Μάθησης να συμμετάσχουν στην ελληνική αποστολή με σκοπό την προβολή της εθνικής στρατηγικής για την εκπαίδευση ενηλίκων και την ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις εξελίξεις σχετικά με την πορεία μελέτης του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων, καθώς και για τις εργασίες σχετικά με την αξιολόγηση των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης που έχουν αναληφθεί από ομάδα Ειδικών Επιστημόνων. Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας κατέθεσε πρόταση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για τους βασικούς άξονες της εθνικής στρατηγικής για την Διά Βίου Μάθηση, για να συνδιαμορφωθεί ένα κείμενο δημόσιας διαβούλευσης από τα μέλη της Επιτροπής, με σκοπό την εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές συστάσεις και επιταγές για σύγκλιση, και κυρίως με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ