Απονομή βεβαιώσεων σπουδών του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγίων Αναργύρων από τον Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης Καθηγητή Κωνσταντίνο Κουσκούκη

Σε εκδήλωση που έγινε στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγίων Αναργύρων ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης Καθηγητής Κωνσταντίνος Κουσκούκης απένειμε τις βεβαιώσεις σπουδών για το εκπαιδευτικό έτος 2008- 2009.

Στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγίων Αναργύρων οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν προγράμματα που αφορούν κυρίως στην αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας.

Στον χαιρετισμό του ο Γενικός Γραμματέας τόνισε τη μεγάλη σημασία που έχει η επαγγελματική κατάρτιση σε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων στην ανάπτυξη των ήπιων μορφών ενέργειας μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης μετέχει στην προσπάθεια για τη δημιουργία περιβαλλοντικά ευαίσθητων και υπεύθυνων πολιτών μέσα από προγράμματα που υλοποιούνται από τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.), τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από Απόσταση (ΚΕ.Δ.Β.Μ.ΑΠ.) και τις Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης  (Ν.Ε.Λ.Ε.).  Παράλληλα η παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών, προσφέρει γνώσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν και για την άσκηση σχετικής επαγγελματικής δραστηριότητας.

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ