Ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης Καθηγητής Κωνσταντίνος Κουσκούκης απένειμε τα διπλώματα στους αποφοίτους των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας του Νομού Ροδόπης

Σε εκδήλωση που έγινε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας της Κομοτηνής, ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης Καθηγητής Κωνσταντίνος Κουσκούκης απένειμε τα διπλώματα στους αποφοίτους των Σχολείων Κομοτηνής, Ιάσμου, Οργάνης, και Σιδηροχωρίου.

Οι 78 απόφοιτοι των Σχολείων, όπως γράφτηκε στον τοπικό τύπο, άδραξαν τις ευκαιρίες που τους παρέχει η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και πήραν πτυχίο στη δεύτερη ευκαιρία για δουλειά και σταδιοδρομία.

Ο Γενικός Γραμματέας μετέφερε τον χαιρετισμό του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άρη Σπηλιωτόπουλου και τόνισε την ευαισθησία του κ. Υπουργού για την Διά Βίου Μάθηση στις ακριτικές περιοχές. Στην ομιλία του ο Γ.Γ. τόνισε τη μεγάλη σημασία που έχει η λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπως αυτή του Νομού Ροδόπης που έχει και διαπολιτισμικό χαρακτήρα. Δήλωσε πρόθυμος να επισκεφθεί και πάλι το Νομό, προκειμένου να συμβάλλει και ο ίδιος με ομιλίες και διαλέξεις στην περεταίρω ανάπτυξη του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

Τα Σχολεία αυτά συμβάλλουν αποτελεσματικά στην καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και στη καταπολέμηση της ανεργίας στην περιφέρεια, στοχεύοντας στην εξάλειψη των ανισοτήτων, με γνώμονα τη σύγκλιση που επιβάλλει η Συνθήκη της Λισαβόνας.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ