Συνάντηση των Εταίρων της σύμπραξης Integrall παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης Καθηγητή Κωνσταντίνου Κουσκούκη

Ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης Καθηγητής Κωνσταντίνος Κουσκούκης συμμετείχε σε συνάντηση με τους Ευρωπαίους Εταίρους της σύμπραξης Integrall. Το έργο Integrall - γλωσσική ένταξη μεταναστών αποτελεί μια σύμπραξη 5 Ευρωπαϊκών Χωρών (Ελλάδα, Γερμανία, Δανία, Βέλγιο, Νορβηγία). Η συνάντηση οργανώθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Πολίχνης και στόχος της ήταν η παρουσίαση και η ενημέρωση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οδυσσέας» -εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό.

Στη συνάντηση της Θεσσαλονίκης όπου συμμετείχαν όλοι οι Ευρωπαίοι Εταίροι, ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε στις δράσεις της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και στις προτεραιότητες που θέτει το Υπ.Ε.Π.Θ. στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Ειδικότερα ανέφερε ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπ.Ε.Π.Θ. οργάνωσε και λειτουργεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό -Οδυσσέας». Η υλοποίηση του Έργου γίνεται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) που υπάγεται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. του Υπ.Ε.Π.Θ.

Οι Εταίροι έθεσαν ερωτήματα για τον «Οδυσσέα» και ακολούθησε γόνιμη συζήτηση για περαιτέρω συνεργασία και σε άλλο πρόγραμμα μεταξύ των Εταίρων και του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ