Δημόσια κλήρωση για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Από Απόσταση για την εκπαιδευτική περίοδο 2009-2010

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, στις 2 το μεσημέρι, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης Καθηγητή Κωνσταντίνου Κουσκούκη θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Από Απόσταση στο Αιγάλεω (Μαυρομιχάλη 24 και Κουντουριώτη 88) η δημόσια κλήρωση για τη συμμετοχή στα προγράμματα που ξεκινούν το Σεπτέμβριο του 2009.

 

Τα προγράμματα με Απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου, περιλαμβάνουν:

  1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών  (διάρκειας 250 ωρών)
  2. Οικονομία - Διοίκηση – Επιχειρήσεις     (διάρκειας 250 ωρών)
  3. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη   (διάρκειας 250 ωρών)
  4. Πολιτισμός, Τουρισμός, Περιφερειακή Ανάπτυξη  (διάρκειας 250 ωρών)
  5. Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα (διάρκειας 125 ωρών)

Όσοι έχουν Απολυτήριο Γυμνασίου  ή Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (διάρκειας 250 ωρών).

Η επιτυχής ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση «Πιστοποιητικού Διά Βίου Εκπαίδευσης».

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ