Τηλεδιάσκεψη των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Σερρών και Θεσσαλονίκης παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης Καθηγητή Κωνσταντίνου Κουσκούκη

Ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης Καθηγητής Κωνσταντίνος Κουσκούκης, επιθεώρησε και συμμετείχε σε Τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης (ΣΔΕΘ) και Σερρών (ΣΔΕΣ) στις εγκαταστάσεις του σχολείου στη Θεσσαλονίκη.

 

Η Τηλεδιάσκεψη που μεταδόθηκε ζωντανά από την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης (www.sdethess.gr) αποτελεί μοναδική εκπαιδευτική καινοτομία της Δια Βίου Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Τα δύο σχολεία θα παρουσίασαν τα διαθεματικά ερευνητικά προγράμματα (projects)  που υλοποίησαν.

Παράλληλα ο Γενικός Γραμματέας παρακολούθησε σε αίθουσα του ΣΔΕ Θεσσαλονίκης την παρουσίαση της «Τάξης του Μέλλοντος», με τις εμπειρίες των εκπαιδευομένων από την εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών Tablet pc (διαδραστικός πίνακας) στη διδασκαλία των μαθημάτων. Το ΣΔΕ Θεσσαλονίκης συμμετείχε στο έργο αυτό ύστερα από πρόσκληση του Εργαστηρίου Πολυμέσων του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση που τίμησε με την παρουσία του ο Γενικός Γραμματέας συγκέντρωσε τα πλέον επαινετικά σχόλια από τους παρευρισκομένους και προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον του τύπου και της εκπαιδευτικής τηλεόρασης.

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ