Συνάντηση εργασίας του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης Καθηγητή Κωνσταντίνου Κουσκούκη με εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης  Καθηγητής Κωνσταντίνος Κουσκούκης δέχτηκε στο γραφείο  της Εθνικής Επιτροπής τους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Αλέξανδρο Κουράτο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Ελπιδοφόρο Νεοκλέους, Υπεύθυνο για τη Διά Βίου Μάθηση.

Στη συνάντηση αυτοί οι Κύπριοι υπεύθυνοι ζήτησαν τη συνεργασία και την τεχνογνωσία της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης σε θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση ενηλίκων και ειδικότερα στην επιμόρφωση εκπαιδευτών, στη συγκρότηση δομών και προγραμμάτων και στην απορρόφηση κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία για τη Δια Βίου Μάθηση.

 

Ο Γενικός Γραμματέας υποσχέθηκε την παροχή αμέριστης βοήθειας σε όλους τους τομείς που αφορούν στην προώθηση της Διά Βίου Μάθησης στη Κύπρο. Παράλληλα αποφασίστηκε η δρομολόγηση της σύμπραξης των δυο πλευρών σε Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ