Συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης Καθηγητή Κωνσταντίνου Κουσκούκη με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας της Νορβηγίας. Στο επίκεντρο τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης Καθηγητής Κωνσταντίνος Κουσκούκης, κατά τη διάρκεια της τελικής συνάντησης των Ευρωπαϊκών Εταίρων του προγράμματος Grundtvig LLP –“A new chance” στο Trondheim της Νορβηγίας, είχε επαφές με τον Γενικό Επιθεωρητή Εκπαίδευσης της περιοχής κ. Yan Stik Volel , με τον Διευθυντή του σχολείου Brundalen -ενός από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, κ. Arne Qiaas και τον υπεύθυνο ευρωπαϊκών προγραμμάτων κ. OddDahl ..

Εκτός από θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση, η συζήτηση επικεντρώθηκε γύρω από θέματα εκπαίδευσης μέσα στις φυλακές και σε θέματα αποκατάστασης μετά από τη φυλακή. Στις φυλακές του Trondheim λειτουργεί ένα τμήμα του σχολείου Brundalen, αλλά και κέντρο κοινωνικής και επαγγελματικής αποκατάστασης των εκπαιδευομένων μετά από την φυλακή. Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των Νορβηγών υπευθύνων για τα προγράμματα των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας που λειτουργούν στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας μας και ζητήθηκε η μεταφορά τεχνογνωσίας.

Συζητήθηκαν ακόμη τρόποι ευρύτερης και στενότερης συνεργασίας των δυο πλευρών στο άμεσο μέλλον, μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Το πρόγραμμα «Μια νέα ευκαιρία- Ψηφιακός γραμματισμός» υλοποιήθηκε από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των Σερρών σε συνεργασία με ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων από τη Νορβηγία, την Κύπρο, την Ιταλία και τη Λιθουανία και αφορούσε στην ανάπτυξη των μεθόδων πληροφορικής που χρησιμοποιούνται ώστε να βοηθηθούν οι ομάδες –στόχοι, για να ξεπεραστεί ο ψηφιακός αναλφαβητισμός. Η συμβολή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας των Σερρών υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική σε ότι αφορά στις καλές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού και αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους εταίρους με θετικά σχόλια.

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ