Ομιλία του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης Καθηγητή Κωνσταντίνου Κουσκούκη σε ημερίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με θέμα «Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις για Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες»

Ημερίδα με θέμα «Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις για Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στις Φυλακές και Εναλλακτικές Πρωτοβουλίες σε Κέντρα Απεξάρτησης» διοργανώθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου από το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης Καθηγητής Κωνσταντίνος Κουσκούκης, στο χαιρετισμό του, τόνισε:

«Η Διά Βίου Μάθηση» παρέχει στους ενήλικες την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις σε τομείς που μέχρι τότε δεν είχαν προσεγγίσει ή να επικαιροποιήσουν τις γνωστικές τους ικανότητες για την βελτίωση της επαγγελματικής τους πορείας. Στην σύγχρονη Κοινωνία της Γνώσης, η μάθηση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.
Αν όμως οι ευκαιρίες αυτές για τους περισσότερους από εμάς αποτελούν μια ώθηση για την προσωπική μας ολοκλήρωση, για ορισμένους ανθρώπους συνιστούν το μοναδικό παράθυρο προς την κοινωνία, όταν ο δικός τους μικρόκοσμος είναι ασφυκτικά και αυστηρά περιορισμένος, όπως συμβαίνει με τους κρατούμενους των σωφρονιστικών ιδρυμάτων.

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης είναι ο επιτελικός φορέας που σχεδιάζει, συντονίζει και υλοποιεί δράσεις για την εκπαίδευση των ενηλίκων στην Ελλάδα και στην ομογένεια, με πολιτικό όραμα και κοινωνική ευαισθησία. Ένα μέρος του οράματος αυτού υλοποιείται μέσα στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), όπου οι συμπολίτες μας που έχουν στερηθεί την ευκαιρία να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, ξαναπιάνουν σε κάποια στιγμή της ζωής τους το νήμα της μάθησης. Κι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής ευαισθησίας της Γενικής Γραμματέιας που έχω την τιμή να ηγούμαι ενσαρκώνεται στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας των σωφρονιστικών καταστημάτων, όπου το πρόγραμμα εκπαίδευσης – ενώ τυπικά αντιστοιχεί στο αναλυτικό πρόγραμμα του Γυμνασίου – ουσιαστικά διαφέρει ως προς τις αρχές, το περιεχόμενο, την διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων.
Φυσικά, οι δυσχέρειες υλοποίησης του προγράμματος σπουδών είναι πολλές και σχετίζονται με τις συνθήκες διαβίωσης στις φυλακές, με το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο της πλειονότητας των κρατουμένων, με τα «δεινά του εγκλεισμού» , ακόμα και με το γεγονός ότι μεταξύ των εκπαιδευόμενων καταγράφεται ένα υψηλό ποσοστό χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών. Ένας ακόμη παράγοντας που θέτει φραγμούς στην εκπαιδευτική προσπάθεια είναι η διαφορετική εθνοπολιτισμική προέλευση των κρατουμένων, κάτι που σχετίζεται άμεσα με τις αλλαγές στην σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας, φαινόμενο που βιώνουμε έντονα τις τελευταίες δεκαετίες.

Στα προβλήματα αυτά δίνουμε άμεσες και δραστικές λύσεις.
Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των κοινωνικών και καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την βελτίωση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησής τους. Η διαπολιτισμικού χαρακτήρα θεώρηση του εκπαιδευτικού υλικού και της εν γένει μαθησιακής διαδικασίας που λαμβάνει χώρα στα ΣΔΕ των φυλακών είναι μια συνειδητή προσπάθεια προσέγγισης των αλλοεθνών κρατουμένων. Η παράλληλη συνεργασία με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων αποδεικνύεται πολύτιμη.
Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στην ευαισθησία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άρη Σπηλιωτόπουλου, για την παροχή γνώσεων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων και στις κρατούμενες των γυναικείων φυλακών, ιδρύοντας Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και στις γυναικείες φυλακές των Διαβατών στην Θεσσαλονίκη.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευαισθησία που όλοι οι παρόντες δείχνετε στα προβλήματα των ανθρώπων αυτών που συνιστούν τις λεγόμενες «Κοινωνικά Ευαίσθητες Ομάδες» και για την προσπάθεια που καταβάλλετε για την ομαλή κοινωνική τους επανένταξη.»
 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ