Ομιλία του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης Καθηγητή Κωνσταντίνου Κουσκούκη σε ημερίδα για τη σημασία της Στρατηγικής της Λισαβόνας στο πλαίσιο της νέας διεθνούς οικονομικής συγκυρίας.

Ημερίδα με θέμα «Η σημασία της Στρατηγικής της Λισαβόνας στο πλαίσιο της νέας διεθνούς οικονομικής συγκυρίας» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Μαΐου στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης.

Την ημερίδα διοργάνωσαν το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας, Πληροφόρησης & Πολιτισμού- Εθνικό Κέντρο Χαρτών & Χαρτογραφικής Κληρονομιάς –Εθνική Χαρτοθήκη.

Στην εισήγηση του ο Γενικός Γραμματέας Καθηγητής Κωνσταντίνος Κουσκούκης, ανέπτυξε τη σημασία και τη συμβολή της Δια Βίου Μάθησης στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Η Δια Βίου Μάθηση με τη διάχυση της γνώσης για την απόκτηση δεξιοτήτων και την καλλιέργεια των ικανοτήτων παρέχει τα εργαλεία για την ενίσχυση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Αναπτύσσοντας τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ενίσχυση της απασχόλησης, της οικονομικής μεταρρύθμισης και της ευρωπαϊκής οικονομικής συνοχής, στο πλαίσιο μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» και, εστιάζοντας στην ελληνική πραγματικότητα, απαρίθμησε τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Γενικής Γραμματείας και άλλων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες Δια Βίου Μάθησης στην χώρα μας. Μέσα από τις δράσεις αυτές, προσεγγίζεται με σταθερούς ρυθμούς η επιδιωκόμενη μέχρι το 2010 συμμετοχή των πολιτών στην διά βίου μάθηση σε ποσοστό 12,5% και η μείωση των γνωστικά υστερούντων στο επιθυμητό όριο του 15%, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις τις Ε.Ε..

Ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε και στο έργο της Εθνικής Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης, η οποία συνιστά φορέα χάραξης εθνικής στρατηγικής για την διάχυση της διά βίου μάθησης και τον συντονισμό των δράσεων των φορέων που μετέχουν σε αυτήν, με στόχο την εναρμόνιση των παρεχόμενων γνώσεων στο πεδίο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας αφενός και με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφετέρου.

Τέλος, απαρίθμησε τις λεγόμενες «Ικανότητες για την Δια Βίου Μάθηση» που πρέπει να διαθέτει πλέον ο κάθε πολίτης που επιθυμεί να ζει και να εργάζεται αποτελεσματικά στην σύγχρονη κοινωνία, ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης σαν κι αυτήν που διανύουμε στις μέρες μας, και αναφέρθηκε με συντομία στο υπό σύσταση «Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων», ένα εργαλείο ταξινόμησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε επίπεδα κατανοητά, αναγνωρίσιμα και αξιοποιήσιμα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με στόχο την κινητικότητα των εργαζομένων και την διασφάλιση της διαφάνειας των επαγγελματικών τους προσόντων.
 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ