Πραγματοποιήθηκε η 19η Συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης

Την Δευτέρα 11 Μαΐου 2009 πραγματοποιήθηκε η 19η Συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης (Ε.Ε.Δ.Β.Μ.), στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Δ.Β.Μ. και Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης του Υπ.Ε.Π.Θ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κουσκούκης ενημέρωσε τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής για ορισμένες εκδηλώσεις, σχετικές με την διάχυση της διά βίου μάθησης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, στις οποίες προσφάτως παρευρέθη.

Εκτός των άλλων αναφέρθηκε στην 5η Ευρωπαϊκή Απολογιστική συνάντηση «Ενεργοί Πολίτες για την Ευρώπη» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Grundtvig που διοργάνωσε το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Γιαννιτσών, την Παρασκευή 8 Μαΐου 2009. Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι σχολείων από την Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Σουηδία καθώς και ο Ισπανός συντονιστής του προγράμματος Guillermo Sanchez, με τον οποίο ο κος Κουσκούκης συζήτησε ενδελεχώς τα ζητήματα της διαδικασίας μετακίνησης των πολιτών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής που χαράσσει η Εθνική Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης.

Παράλληλα ο Γ.Γ. ενημέρωσε την επιτροπή για την ημερίδα με θέμα «Η σημασία της Στρατηγικής της Λισαβόνας στο πλαίσιο της νέας διεθνούς οικονομικής συγκυρίας» του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας όπου –σε εισήγησή του- ανέπτυξε τη σημασία και τη συμβολή της Δια Βίου Μάθησης στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Στη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής κατατέθηκαν και οι βασικοί προβληματισμοί σχετικά με τις θεωρητικές αρχές και το βασικό πλαίσιο της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης και συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για να μελετήσει τα ισχύοντα δεδομένα και να καταθέσει ολοκληρωμένη εισήγηση με στόχο την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 3369/2005.

Η επόμενη (20η) Συνεδρίαση της Ε.Ε.Δ.Β.Μ. ορίστηκε για την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2009.
 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ