17η Συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης

Την Δευτέρα 13 Απριλίου 2009 και ώρα 09.00 πραγματοποιήθηκε η 17η Συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης (Ε.Ε.Δ.Β.Μ.), στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Δ.Β.Μ. και Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κουσκούκης ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τις πρόσφατες δράσεις της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. στο πεδίο της διά βίου μάθησης. Επιπλέον, με αφορμή την αποστολή εκπροσώπων της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο που διοργάνωσε στην Πράγα η Τσέχικη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα «Συνεργασία των Ινστιτούτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με τους Εργοδότες, στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης», έθεσε τις βάσεις για συνεργασία μεταξύ των μελών της Ε.Ε.Δ.Β.Μ. αναφορικά με τη συμμετοχή σε αντίστοιχες εκδηλώσεις και με τη διάχυση της σχετικής πληροφόρησης. Τέλος, αναφέρθηκε στην δημιουργία της Βιβλιοθήκης και του Αρχείου της Ε.Ε.Δ.Β.Μ. και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποστείλουν Μελέτες, Έρευνες, Πρακτικά Συνεδρίων και Ημερίδων και, γενικότερα, όλο το σχετικό με τη διά βίου μάθηση διαθέσιμο υλικό.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες στην Ε.Ε.Δ.Β.Μ. φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Γ.Σ.Ε.Ε. παρουσίασαν αναλυτικά τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα για την προγραμματική περίοδο 2009-2011, για τα οποία εκφράστηκε η θετική γνώμη της Εθνικής Επιτροπής.

Η επόμενη (18η) Συνεδρίαση της Ε.Ε.Δ.Β.Μ. ορίστηκε για την Δευτέρα 27 Απριλίου 2009.

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ