Εξετάσεις Πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης Καθηγητή Κωνσταντίνου Κουσκούκη στο εξεταστικό κέντρο Αργολίδας

Το Σάββατο 28/03/2009 διεξήχθησαν ομαλά οι εξετάσεις Πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Εξετάσεων δήλωσε ότι οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν σε 18 εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα, ο δε αριθμός των μεταναστών που είχαν κάνει αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις ήταν 590. Από αυτούς παρουσιάστηκαν οι 541 (ποσοστό συμμετοχής: 91,7%). Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένεται να ανακοινωθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Με την επίσκεψη του στο εξεταστικό κέντρο της Αργολίδας, ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης Καθηγητής Κωνσταντίνος Κουσκούκης, θέλησε να τονίσει τη μεγάλη σημασία που δίνει η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. στην εκπαίδευση των μεταναστών για την ομαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία και να δηλώσει το έντονο ενδιαφέρον του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άρη Σπηλιωτόπουλου.

Παράλληλα ο Γ.Γ. επιθεώρησε τις κτιριακές υποδομές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ναυπλίου και είχε συνομιλία με εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους.
 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ