Υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Δ.Β.Μ. Καθηγητή Κωνσταντίνου Κουσκούκη πραγματοποιήθηκε η 16η Συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Δ.Β.Μ.

Την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2009 και ώρα 09.00 πραγματοποιήθηκε η 16η Συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης (Ε.Ε.Δ.Β.Μ.), στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο νέος Πρόεδρος της Ε.Ε.Δ.Β.Μ. και Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης του Υπ.Ε.Π.Θ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κουσκούκης στην εναρκτήρια ομιλία του προς τα μέλη της Επιτροπής, αφού μετέφερε το χαιρετισμό και το έντονο ενδιαφέρον του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Άρη Σπηλιωτόπουλου, τόνισε τον σημαίνοντα ρόλο που καλείται να παίξει η Ε.Ε.Δ.Β.Μ. στο πεδίο της διά βίου μάθησης στην Ελλάδα. Επεσήμανε ότι μέσα από την υπεύθυνη χάραξη εθνικής στρατηγικής για τη διά βίου μάθηση, θα ικανοποιηθεί το κοινωνικό αίτημα για συστηματοποίηση της δωρεάν παροχής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στους ενήλικες πολίτες της χώρας με εστίαση στις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται πλέον στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Παράλληλα, θα επιτευχθεί η επιθυμητή και αναγκαία σύγκλιση με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διά βίου μάθηση, μέσω του εναρμονισμού του υπό σύσταση Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό, με στόχο την κινητικότητα των εργαζομένων, την πιστοποίηση και κατοχύρωση των επαγγελματικών τους προσόντων.

Η επόμενη (17η) Συνεδρίαση της Ε.Ε.Δ.Β.Μ. ορίστηκε για την Δευτέρα 13 Απριλίου 2009.
 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ