Συνάντηση εργασίας του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Δ.Β.Μ. Kαθηγητή Κωνσταντίνου Κουσκούκη με τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης -Ε.ΚΕ.ΠΙΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης Καθηγητής Κωνσταντίνος Κουσκούκης, συναντήθηκε στο γραφείο του τονΠρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης -Ε.ΚΕ.ΠΙΣ Ευθύμιο Δρόσο με τον οποίο συζήτησε θέματα συνεργασίας των δυο φορέων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έγινε ευρεία συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για την αναβάθμιση αυτής της συνεργασίας με σκοπό την ενίσχυση της Διά Βίου Μάθησης και της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο της συλλογικής προσπάθειας, για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας στη χώρα μας.

Συμφωνήθηκε ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής που χάραξε ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άρης Σπηλιωτόπουλος, με βασικούς στόχους την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων μέσα από την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στη δια βίου εκπαίδευση, την ανάπτυξη των επαγγελματικών ικανοτήτων των εργαζομένων, την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ