Δήλωση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης Καθηγητή Κωνσταντίνου Κουσκούκη με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του

Ο Γενικός Γραμματέας της Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Καθηγητής Κωνσταντίνος Κουσκούκης, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Θεωρώ μείζονα τιμητική διάκριση την απόφαση του Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή, μετά από εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άρη Σπηλιωτόπουλου, να αναλάβω τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.

Αποδέχθηκα με υψηλότατο αίσθημα ευθύνης την ανάληψη των καθηκόντων μου, στον ευαίσθητο τομέα της διά βίου μάθησης, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της αειφόρου ανάπτυξης, συμβάλλοντας άμεσα και αποτελεσματικά στην κοινωνική συνοχή και ευημερία. Στόχος μου είναι η πιστή εφαρμογή του δόγματος του κ. Άρη Σπηλιωτόπουλου για διαφανείς και αξιοκρατικές συνεργασίες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ειδικότερα με το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας και του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), για να αναβαθμίσουμε και μεγιστοποιήσουμε όλοι μαζί την παρεχόμενη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση στους ενήλικες.

Βασικός άξονας των προγραμμάτων είναι η παροχή δωρεάν  εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε κάθε πολίτη της χώρας, ανεξαρτήτως γλώσσας, θρησκεύματος, ηλικίας, πολιτισμικής και εθνικής ταυτότητας, υποστηρίζοντας συγχρόνως ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως μετανάστες, παλιννοστούντες, Α.Μ.Ε.Α, Ρομ και κρατούμενους σε σωφρονιστικά ιδρύματα.

Εθνική στρατηγική της Δια Βίου Μάθησης αποτελεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών στον εθελοντισμό, στην προστασία του περιβάλλοντος και κυρίως στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, για να πετύχουμε την ψηφιακή σύγκλιση όπως επιβάλλουν οι ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.»

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ