Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2007, και ώρα 12:00 μ.μ., στο κτίριο του (Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.) η έναρξη εκπομπής των προγραμμάτων των Σχολών Γονέων….


Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2007, και ώρα 12:00 μ.μ., στο κτίριο του «Κέντρου Εκπαίδευσης-Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση (Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.) – Αρχιμήδης» της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Υπ.Ε.Π.Θ.), (οδός Μαυρομιχάλη και Κουντουριώτη, στο Αιγάλεω), η έναρξη εκπομπής των προγραμμάτων των Σχολών Γονέων.

Κατά την έναρξη παρέστησαν ο Υφυπουργός του Υπ.Ε.Π.Θ., κ. Γεώργιος Καλός και ο Γενικός Γραμματέας της Γ.Γ.Ε.Ε. του Υπ.Ε.Π.Θ., κ. Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς, οι οποίοι είχαν εκτενή ενημέρωση από τους υπευθύνους του Κέντρου για τη διαδικασία εκπομπής και τις δυνατότητες του συστήματος.

Μετά το πέρας της διαδικασίας εκπομπής, ο Υφυπουργός του Υπ.Ε.Π.Θ., κ. Καλός, δήλωσε: «Ο θεσμός της επιμόρφωσης γονέων είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι Σχολές Γονέων βοηθούν όλους τους γονείς να αντιμετωπίσουν τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών τους και τις δύσκολες περιόδους κατά την ανατροφή τους. Για το λόγο αυτό άλλωστε και η Κυβέρνηση έχει αγκαλιάσει και αναβαθμίσει το θεσμό, μέσα από τα προγράμματα και τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Πρόκειται για διευρυμένα προγράμματα που απευθύνονται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και σε μελλοντικούς γονείς. Στόχος του προγράμματος λοιπόν δεν είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη αφού οι γονείς μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης, αλλά και να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη επιτυχία στο ρόλο τους».


Ο Γενικός Γραμματέας της Γ.Γ.Ε.Ε. του Υπ.Ε.Π.Θ., κ. Τσαμαδιάς, δήλωσε: «Η Γ.Γ.Ε.Ε. του Υπ.Ε.Π.Θ., στο πλαίσιο της στρατηγικής της Κυβέρνησης Καραμανλή, με τη στήριξη των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ. Μ. Γιαννάκου, και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, κ. Π. Παυλόπουλου, προχώρησε στην ίδρυση, τη συγκρότηση και τη λειτουργία Σχολών Γονέων και στους 54 Νομούς της χώρας. Μέσω των επιμορφωτικών προγραμμάτων των Σχολών Γονέων, στηρίζουμε το γονεϊκό ρόλο μέσα σε ένα διαρκώς και ραγδαία μεταβαλλόμενο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Από τώρα και στο εξής, με ικανοποίηση, προχωρούμε και στην εξ αποστάσεως προσφορά των επιμορφωτικών προγραμμάτων των Σχολών Γονέων».

Πληροφορίες: www.gsae.edu.gr/keeenap
Πρόσβαση: www.keeenap.gr/lms

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ