Υπεγράφη «Μνημόνιο Συνεργασίας» μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)…

Δελτίο Τύπου

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για δομική και λειτουργική ανάπτυξη της Διά Βίου Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια στη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπεγράφη «Μνημόνιο Συνεργασίας» μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.).

Το «Μνημόνιο Συνεργασίας» υπέγραψαν, εκ μέρους της Γ.Γ.Ε.Ε., ο Γενικός Γραμματέας, Επίκ. Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς, και εκ μέρους του Ε.Α.Π., ο Πρόεδρος της Δ.Ε., Καθηγητής κ. Παναγιώτης Σιαφαρίκας.


Σκοπός της συνεργασίας είναι η συγκρότηση και λειτουργία «Πυλών του Ε.Α.Π.» στους νομούς-έδρες των Περιφερειών της χώρας. Η λειτουργία των «Πυλών» θα υποστηρίζεται από τις αντίστοιχες δομές της Γ.Γ.Ε.Ε.

Η συνεργασία προβλέπει:

  • Την παροχή υπηρεσιών στους φοιτητές του Ε.Α.Π. καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη της περιφέρειας.
  • Την παροχή πληροφοριών για τα προσφερόμενα προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π.
  • Τη συνεργασία των δύο φορέων σε προγράμματα εκπαίδευσης και έρευνας.
  • Τη λειτουργία βιβλιοθήκης με το εκδοτικό έργο του Ε.Α.Π.
  • Τη διάθεση προς χρήση αίθουσας πληροφορικής και διδασκαλίας.
  • Τη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και τους τοπικούς φορείς.
  • Την οργάνωση διαλέξεων και ομιλιών.

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ