Πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2006, με επιτυχία η έναρξη των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του «Κέντρου Εκπαίδευσης-Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση – Αρχιμήδης» (Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.)…

Δελτίο Τύπου
 

Πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2006, με επιτυχία η έναρξη των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του «Κέντρου Εκπαίδευσης-Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση – Αρχιμήδης» (Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.) της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπ.Ε.Π.Θ.

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν: - Η πρώτη συνάντηση γνωριμίας μεταξύ των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών τους στις Περιφερειακές Μονάδες Υποστήριξης. - Ενημέρωση και επίδειξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. - Έναρξη της 1ης εκπαιδευτικής εβδομάδας στα θεματικά πεδία «Οικονομία-Διοίκηση-Επιχειρήσεις» και «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών».

Το μοντέλο διά βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων από απόσταση του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. συνδυάζει τεχνικές από την εκπαίδευση από απόσταση με τεχνικές παραδοσιακής εκπαίδευσης ενηλίκων. Είναι στην ουσία ένα υβριδικό μαθησιακό μοντέλο (blended learning model) αφού υπάρχουν τρεις (3) ομαδικές διδακτικές συναντήσεις-σεμινάρια στη διάρκεια της εκπαίδευσης σε κάθε διδακτική ενότητα ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.

Η μαθησιακή διαδικασία έχει μαθητο-κεντρικό χαρακτήρα και βασίζεται στις αρχές της μάθησης με εξατομικευμένο ρυθμό, της συμβουλευτικής επικοινωνίας, της συνεργατικότητας και αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών καθώς και μεταξύ των εκπαιδευόμενων για την πραγματοποίηση μαθησιακών δραστηριοτήτων τόσο διά ζώσης (στα πλαίσια των ομαδικών διδακτικών συναντήσεων) όσο κι από απόσταση χάρη στο «Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Μάθησης» και το «Προσαρμοστικό Σύστημα Αυτο-Αξιολόγησης Ενηλίκων» της Γ.Γ.Ε.Ε.

Κατά την διάρκεια της έναρξης λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ., ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ., κ. Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς, μαζί με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη, βρέθηκαν στην Περιφερειακή Μονάδα Υποστήριξης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. στην Κομοτηνή, όπου και παρακολούθησαν τη διαδικασία.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ