Νέα - Ανακοινώσεις

Αναβολή εγκαινίων ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής»

Σας γνωρίζουμε ότι τα εγκαίνια του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ « Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής »,
που είχαν προσδιοριστεί για την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου και ώρα 11.30 π.μ. , αναβάλλονται.

 

Για τον επαναπροσδιορισμό του χρόνου θα ενημερωθείτε εγκαίρως.

 

Από το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας
 Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.

Αναστέλλεται η λειτουργία του Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων έως 31-12-2010.Νέα τηλέφωνα του Γραφείου Διαχείρισης Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.

Σας πληροφορούμε ότι

τα νέα τηλέφωνα επικοινωνίας

για το Γραφείο Διαχείρισης Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.

είναι τα:

213 131 1653,
213 131 1654
,
213 131 1655 και
210 2531250Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.

Το Γραφείο Διαχείρισης Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ. ανακοινώνει ότι από 28-12-2008 αρχίζουν οι διαδικασίες ένταξης των Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.

Τα κριτήρια για την εισαγωγή στο Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ, αναφέρονται στο άρθρο 5ο της Υπ. Απόφασης 4444/6-10-08 (ΦΕΚ 2075/7-10-2008) .

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο εντός μηνός, καλούνται οι αιτούντες να αποστείλουν τον φάκελο των δικαιολογητικών στη διεύθυνση:

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης,
Γραφείο Διαχείρισης Μητρώου,
Γραφείο 355 , 3ος όροφος
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη,
ΤΚ 111 43
Αθήνα

 Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Aνακοινώνεται ότι την 10η Απριλίου 2009 θα «ξεκλειδωθούν» οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων για ένταξη στο Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων έτσι ώστε οι αιτούντες να μπορούν να προβούν σε διορθώσεις ή συμπληρώσεις των δηλωθέντων στοιχείων, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις  που σημειώνονται από τις Επιτροπές Ελέγχου.

Με σχετικές ανακοινώσεις θα πληροφορείστε από την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. : www.gslll.edu.gr  για τις επόμενες ημερομηνίες κατά τις οποίες θα επιτρέπεται η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές αιτήσεις (πιθανές ημερομηνίες 15-5-2009 και 15-6-2009).

Υπενθυμίζεται ότι:
 
  • Η 15η Απριλίου 2009 είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για όσους υποψηφίους Εκπαιδευτές θα ενταχθούν στο Μητρώο για το πρώτο εξάμηνο της εκπαιδευτικής περιόδου 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009). Ο φάκελος  με  τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλεί έως και τις 20-05-2009.
  • Οποιαδήποτε μεταβολή (π.χ. νέα προϋπηρεσία ή απόκτηση επιπλέον τυπικών προσόντων όπως Πτυχίο, Μεταπτυχιακό κ.ά.) θα υποβάλλεται το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους, ύστερα από σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση στην  ιστοσελίδα του Ενιαίου Μητρώου.
Το σύστημα θα συνεχίσει να δέχεται νέες αιτήσεις από όσους ενδιαφερόμενους δεν έχουν ακόμη υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται εντός μηνός μετά το πέρας της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης.
 
Πατήστε εδώ για την ιστοσελίδα ηλεκτρονικής υποβολής


Προσοχή :
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο εντός μηνός, καλούνται οι αιτούντες να αποστείλουν τον φάκελο των δικαιολογητικών στη διεύθυνση:

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης,
Γραφείο Διαχείρισης Μητρώου
Γραφείο 355, 3ος όροφος
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη,
ΤΚ 111 43
Αθήνα

 copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ