Νέα - Ανακοινώσεις

Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα της Διά Βίου Μάθησης του ΥΠΕΠΘ και Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Δ.Β.Μ., Καθηγητή Κωνσταντίνου Κουσκούκη, στο Συνέδριο του CEDEFOP, 16-17 Μαρτίου 2009

Αξιότιμε κε Figel,
Αξιότιμε κε Durr,
Αξιότιμε κε Menendez,
Αξιότιμη κα Bulgareli,
Κυρίες και κύριοι.

Παρευρίσκομαι στο Συνέδριο του CEDEFOP ως Γενικός Γραμματέας της Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά και ως εκπρόσωπος του Υπουργού, κου Άρη Σπηλιωτόπουλου, ο οποίος δεν παρευρίσκεται λόγω έκτακτων υποχρεώσεων. Σας μεταφέρω τους θερμούς του χαιρετισμούς και τις ευχές του για την ευόδωση των εργασιών του Συνεδρίου, δεδομένης της σημαντικότητας των θεμάτων που πραγματεύεται το CEDEFOP αλλά και της κρισιμότητας που έχει η σχέση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση σ’ ένα περιβάλλον διεθνούς οικονομικής κρίσης.

Στο Συνέδριο Agora, το οποίο συνδιοργανώθηκε από το CEDEFOP και την Τσέχικη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμμετοχή του Ευρωπαίου Επιτρόπου κ. Jan Figel, θα συζητηθούν θέματα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τον Πολιτισμό και τη Νεολαία.

Read more: Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα της Διά Βίου Μάθησης του ΥΠΕΠΘ και Προέδρου της Εθνικής...Σεμινάρια αξιολογητών του συστήματος πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα

Από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ανακοινώνεται ότι το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 10.00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη τα σεμινάρια για τους αξιολογητές του συστήματος πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών.

Read more: Σεμινάρια αξιολογητών του συστήματος πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων...Έναρξη ένταξης Εκπαιδευτών στο Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.

Ανακοινώνεται ότι το σύστημα υποδοχής αιτήσεων για την ένταξη Εκπαιδευτών στο Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων θα αρχίσει να δέχεται αιτήσεις από την 14η Ιανουαρίου 2009, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 

Read more: Έναρξη ένταξης Εκπαιδευτών στο Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.Έναρξη διαδικασιών ένταξης Εκπαιδευτών στο Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.

Ανακοινώνεται ότι το σύστημα υποδοχής αιτήσεων για την ένταξη Εκπαιδευτών στο Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων θα αρχίσει να δέχεται αιτήσεις από την 12η Ιανουαρίου 2009, σε ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία θα ανακοινωθεί εντός των προσεχών ημερών.

Δικαίωμα υποβολής έχουν όσοι Εκπαιδευτές πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 5 της Υπ. Απόφ. 4444/6-10-08 (ΦΕΚ 2075/7-10-08).

Οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές οφείλουν να προετοιμάσουν εγκαίρως το φάκελο των δικαιολογητικών τους, ο οποίος θα αποσταλεί αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, στη διεύθυνση:

 

Read more: Έναρξη διαδικασιών ένταξης Εκπαιδευτών στο Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.Ωράριο επικοινωνίας κοινού για το Γραφείο Διαχείρισης Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Το Γραφείο Διαχείρισης Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων σας ανακοινώνει ότι στο εξής θα είναι στη διάθεση του κοινού για θέματα που αφορούν το Ενιαίο Μητρώο, τις ώρες 10:00 – 13:00 στα τηλέφωνα:

 

  • 213 1311652
  • 213 1311653
  • 213 1311654
  • 213 1311655


copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ