Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Σ.Δ.Ε. 2021

Ορθή Επανάληψη ως προς τον χαρακτηρισμό των πινάκων ως οριστικών και όχι ως προσωρινών.

 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ 2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΡΗΤΗΣ

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο για τους προσωρινούς πίνακες στις περιφέρειες
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΡΗΤΗΣ.

Καταληκτική Ημερομηνία Ενστάσεων:
Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα 17:00.copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ