Ανακοίνωση Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων (12-06-09)

Οι αιτήσεις που έχουν εκκρεμότητες και θα πρέπει με δική σας παρέμβαση να διορθωθούν ή να συμπληρωθούν, θα ανοίξουν την Παρασκευή 12-6-2009, και θα μείνουν ανοιχτές έως την Τρίτη 23/06/2009. Όσες αιτήσεις έχουν ήδη ελεγχθεί και δεν έχουν εκκρεμότητες, θα παραμείνουν κλειδωμένες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ένταξης.

Υπενθυμίζεται ότι:

1. Ο φάκελος με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά του υποψηφίου θα πρέπει να έχει αποσταλεί έως και την 25η Ιουνίου 2009 στο Γραφείο Διαχείρισης Ενιαίου Μητρώου της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.

2. Οποιαδήποτε μεταβολή (π.χ. νέα προϋπηρεσία ή απόκτηση επιπλέον τυπικών προσόντων όπως Πτυχίο, Μεταπτυχιακό κ.ά.) θα υποβάλλεται το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους, ύστερα από σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Μητρώου.

Θα γίνει ένα επιπλέον «ξεκλείδωμα», μετά την 5η Ιουλίου, έτσι ώστε να μπορέσουν να διορθωθούν και οι τελευταίες εκκρεμότητες που τυχόν προκύψουν κατά την διόρθωση των τελευταίων αιτήσεων.

Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις σχετικές με την πορεία της διαδικασίας.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ