Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα της Διά Βίου Μάθησης του ΥΠΕΠΘ και Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Δ.Β.Μ., Καθηγητή Κωνσταντίνου Κουσκούκη, στο Συνέδριο του CEDEFOP, 16-17 Μαρτίου 2009

Αξιότιμε κε Figel,
Αξιότιμε κε Durr,
Αξιότιμε κε Menendez,
Αξιότιμη κα Bulgareli,
Κυρίες και κύριοι.

Παρευρίσκομαι στο Συνέδριο του CEDEFOP ως Γενικός Γραμματέας της Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά και ως εκπρόσωπος του Υπουργού, κου Άρη Σπηλιωτόπουλου, ο οποίος δεν παρευρίσκεται λόγω έκτακτων υποχρεώσεων. Σας μεταφέρω τους θερμούς του χαιρετισμούς και τις ευχές του για την ευόδωση των εργασιών του Συνεδρίου, δεδομένης της σημαντικότητας των θεμάτων που πραγματεύεται το CEDEFOP αλλά και της κρισιμότητας που έχει η σχέση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση σ’ ένα περιβάλλον διεθνούς οικονομικής κρίσης.

Στο Συνέδριο Agora, το οποίο συνδιοργανώθηκε από το CEDEFOP και την Τσέχικη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμμετοχή του Ευρωπαίου Επιτρόπου κ. Jan Figel, θα συζητηθούν θέματα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τον Πολιτισμό και τη Νεολαία.

 

Από το 2000, όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέθεσε στη Λισαβόνα το Στρατηγικό Σχέδιο για την ενίσχυση της απασχόλησης, της οικονομικής μεταρρύθμισης και της ευρωπαϊκής συνοχής, άλλαξε ριζικά και ο τρόπος με τον οποίο εννοούσαμε και αντιμετωπίζαμε τη Γνώση.

Για τον πολίτη του σύγχρονου κόσμου της παγκοσμιοποίησης, γνώση δεν είναι πλέον η συσσώρευση ατομικών εμπειριών και τυποποιημένων πληροφοριών. Αυτό που τον καθιστά όχι μόνο καλλιεργημένο άτομο αλλά και ανταγωνιστικό εργαζόμενο είναι η συστηματική οργάνωση εννοιών και πληροφοριών, δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα της ικανότητας να αναζητούμε, να συνδυάζουμε και να δημιουργούμε.
Βασικός άξονας μάθησης καθίσταται εφεξής η Διά Βίου Μάθηση, κάθε είδους, δηλαδή, μαθησιακή δραστηριότητα, σε όλο το εύρος και το φάσμα της Τυπικής, της Μη Τυπικής και της Άτυπης μάθησης.
Και για πρώτη φορά, στο πλαίσιο αυτό, της Διά Βίου Μάθησης, διεκδίκησε η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση μια θέση ισότιμη με αυτήν της Γενικής Εκπαίδευσης. Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» αναφέρονται, μεταξύ άλλων στόχων, η αύξηση των επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση καθώς και η επίτευξη της συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση στο 12,5% του πληθυσμού των χωρών της ΕΕ.

Κυρίες και κύριοι,
Ζούμε σε μια εποχή ριζικών αλλαγών, σε έναν κόσμο χωρίς σύνορα. Οι ιδέες διακινούνται χωρίς περιορισμό, η ενημέρωση για τα γεγονότα συναγωνίζεται σε ταχύτητα τα ίδια τα γεγονότα. Με την ίδια ευκολία πρέπει επομένως να μετακινούνται στην Ενιαία πλέον Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας οι εργαζόμενοι και στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο της Γνώσης όσοι την αναζητούν.
Διαβατήρια για την διά βίου αυτή κινητικότητα είναι η διαφάνεια των τίτλων εκπαίδευσης, η αξιολόγηση και η πιστοποίηση της επαγγελματικής επάρκειας και, κυρίως, η αμοιβαία συνεργασία και εμπιστοσύνη μεταξύ των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης στους ευρωπαίους πολίτες.
Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, ένα εργαλείο ορθά δομημένο σε επίπεδα μάθησης, στη βάση συγκεκριμένων περιγραφικών δεικτών, είναι το κλειδί που θα ανοίγει τις πύλες των εκπαιδευτικών συστημάτων όλων των εμπλεκόμενων κρατών με στρατηγική στόχευση τη μεταρρύθμιση και αναβάθμισή τους στην προοπτική των κοινά αποδεκτών μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Αγαπητοί Σύνεδροι,
Ως Γενικός Γραμματέας της Διά Βίου Μάθησης, καθ’ ύλην αρμόδιος για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των Ενηλίκων στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης, επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω πως καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Η συστηματοποίηση της Διά Βίου Μάθησης, θεσμικά επιβεβλημένη, γίνεται σταδιακά πράξη μέσα από το έργο της Εθνικής Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης, την οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω.
Φορείς των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, εκπρόσωποι των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Κοινωνικών Εταίρων, προσπαθούν συντονισμένα να προσφέρουν εκπαίδευση και κατάρτιση σε έλληνες και αλλοδαπούς, χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση.
Ταυτοχρόνως, καταβάλλουμε προσπάθειες να καταγράψουμε και να ταξινομήσουμε τις δομές που παρέχουν Διά Βίου Μάθηση, με απώτερο στόχο αφενός να επιμετρήσουμε με ακρίβεια το ποσοστό της συμμετοχής σε αυτήν και να παρακολουθούμε εφεξής την πορεία προς την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου 12,5 % και, αφετέρου, να θέσουμε τις βάσεις για τη σύσταση του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων που θα εναρμονισθεί με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό. Ήδη έχει συσταθεί Ειδική Επιτροπή εμπειρογνωμόνων, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εργάζεται με στόχο την τάχιστη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που θα αποτελέσουν τη βάση για το Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων.
Παράλληλα, συνεχίζεται, εκ μέρους του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ), η ανάπτυξη και η πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων, κάτι που συνιστά θέμα κρίσιμης σημασίας και υψηλής προτεραιότητας για το πεδίο της Δια Βίου Μάθησης.
Είναι πράγματι αναγκαίο να προχωρήσουμε και στη χώρα μας στη συστηματική ανάλυση και καταγραφή του περιεχομένου όλων των επαγγελμάτων, καθώς και των τρόπων απόκτησης των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την άσκηση του κάθε ενός απ’ αυτά, ως βασική προϋπόθεση για την καθιέρωση ενός ρεαλιστικού Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων, συμβατού πάντα με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κυρίες και κύριοι,
Εκφράζοντας και μεταφέροντας σε εσάς την ειλικρινή βούληση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Άρη Σπηλιωτόπουλου για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των δηλώσεών του μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής της σύγκλισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός κος Κώστας Καραμανλής, δεσμεύομαι ότι θα καταβληθεί η μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια ώστε η Ελλάδα να εναρμονισθεί με τις κοινοτικές προοπτικές της Διά Βίου Μάθησης και ειδικότερα στο πεδίο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Χαιρετίζω, από αυτό το βήμα το έργο που παράγεται στο CEDEFOP, στην έδρα του οποίου έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμαστε. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου, οι οποίες θα αποτελέσουν οδηγό και σημείο αναφοράς για περαιτέρω πρωτοβουλίες.

Σας ευχαριστώ.
 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ