Έναρξη διαδικασιών ένταξης Εκπαιδευτών στο Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.

Ανακοινώνεται ότι το σύστημα υποδοχής αιτήσεων για την ένταξη Εκπαιδευτών στο Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων θα αρχίσει να δέχεται αιτήσεις από την 12η Ιανουαρίου 2009, σε ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία θα ανακοινωθεί εντός των προσεχών ημερών.

Δικαίωμα υποβολής έχουν όσοι Εκπαιδευτές πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 5 της Υπ. Απόφ. 4444/6-10-08 (ΦΕΚ 2075/7-10-08).

Οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές οφείλουν να προετοιμάσουν εγκαίρως το φάκελο των δικαιολογητικών τους, ο οποίος θα αποσταλεί αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, στη διεύθυνση:

 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης,
Γραφείο Διαχείρισης Μητρώου
(Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών)
Γραφείο 355, 3ος όροφος
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη,
ΤΚ 111 43
Αθήνα

Ανακοινώνεται ότι ο πρώτος έλεγχος-διασταύρωση των δικαιολογητικών για τους υποψηφίους ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων, που υποβάλλουν αίτηση από 12-1-09 έως 31-1-09, θα γίνει από 1-2-09 έως 10-2-09.

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ