18.01.2023 - Πίνακες δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων διευθυντών Π.ΕΠΑΛ.

Για τους Πίνακες δεκτών υποψηφίων διευθυντών Π.ΕΠΑΛ. πατήστε εδώ.

Για τους Πίνακες μη δεκτών υποψηφίων διευθυντών Π.ΕΠΑΛ. πατήστε εδώ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους ήτοι από την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 00:05 έως τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 23:59 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες, αν και όπου απαιτείται, και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ