Νέα - Ανακοινώσεις

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης

Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

 

Στο πλαίσιο αξιολόγησης των υφιστάμενων δομών των Υπουργείων, η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης προχωρά στην εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) - Common Assessment Framework (CAF). Πρόκειται για ένα εργαλείο αξιολόγησης της απόδοσης της Δημόσιας Διοίκησης, που αποσκοπεί στη διοικητική και οργανωτική βελτίωση των δομών των υπηρεσιών της. Από το 2000 μέχρι και το 2005 περίπου 900 ευρωπαϊκές υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης χρησιμοποίησαν το ΚΠΑ για να βελτιώσουν τη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με το ΚΠΑ τα άριστα αποτελέσματα, ως προς την οργανωτική απόδοση, την κοινωνία και τους πολίτες εξαρτώνται από τους παρακάτω τομείς που αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης:

  1. Ηγεσία 
  2. Στρατηγική και προγραμματισμός
  3. Ανθρώπινο Δυναμικό
  4. Συνεργασίες και Πόροι
  5. Διαδικασίες
  6. Αποτελέσματα προσανατολισμένα προς τον πολίτη
  7. Αποτελέσματα για το Ανθρώπινο Δυναμικό 
  8. Αποτελέσματα σχετικά με την κοινωνία 
  9. Κύρια αποτελέσματα επίδοσης 

H εφαρμογή του ΚΠΑ στην υπηρεσία μας στοχεύει στην καταγραφή των διαδικασιών λειτουργίας και του έργου της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης με τελικό στόχο την διαμόρφωση πρότασης σχετικών βελτιώσεων.  

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, σταθερά προσηλωμένη στην ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων στο πλαίσιο της ΔΒΜ, προχωρά στην αυτοαξιολόγησή της.  

Με Υπουργική Απόφαση εφαρμόζει το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) με αρχικό στόχο την καταγραφή των διαδικασιών λειτουργίας και του έργου μας, και απώτερο στόχο τη διατύπωση βελτιωτικών προτάσεων.  Μητρώο Φορέων Διά Βίου Μάθησης

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Στην Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης τηρείται Μητρώο Φορέων. Εδώ μπορούν πλέον να εγγραφούν οι φορείς του συστήματος διοίκησης και παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης. Επίσης, στο ίδιο μητρώο εγγράφονται και οι φορείς άτυπης μάθησης (εθνικού και τοπικού επιπέδου).

Οι υπηρεσίες αναζήτησης του μητρώου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους που αναζητούν προγράμματα διά βίου μάθησης βάση συγκεκριμένων κριτηρίων αναζήτησης, όπως η έδρα του φορέα και η παρεχόμενη υπηρεσία.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταφερθείτε στην πρώτη σελίδα του μητρώου.

Μητρώο Φορέων Διά Βίου Μάθησης Ετήσια Έκθεση για τη Διά Βίου Μάθηση 2012

Δημιουργηθηκε στις Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012 παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση η Ετήσια Έκθεση για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα - 2012.

H Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, ως επιτελικός φορέας της ΔΒΜ, επιχειρεί με την παρούσα έκθεση, για πρώτη φορά σε επίπεδο εθνικής πολιτικής, μια αρχική καταγραφή όσο το δυνατό περισσότερων δράσεων ΔΒΜ, που αναπτύσσονται από το σύνολο σχεδόν του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και από κυρίαρχους κοινωνικούς εταίρους. Η αποτύπωση βασίζεται σε στοιχεία που διατέθηκαν από τα Υπουργεία και τους υπαγόμενους ή εποπτευόμενους φορείς τους, από τις Περιφέρειες και τους Δήμους, από τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών και δεν είναι εξαντλητική.

Το κείμενο της 1ης έκδοσης της Έκθεσης είναι διαθέσιμο εδώ. H 1η αυτή έκδοση έχει ήδη συμπληρωθεί με στοιχεία φορέων, που δεν ήταν διαθέσιμα κατά τη σύνταξή της ή δεν πρόλαβαν να ενσωματωθούν, και βρίσκεται σε φάση εκτύπωσης.

Η Νέα Έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης για τη Διά Βίου Μάθηση - 2012 είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.  Αποτελέσματα μοριοδότησης ΙΝΕΔΙΒΙΜ εκπαιδευτών ΔΙΕΚ Εαρινού 2013

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013 Ημερομηνία ΔημοσίευσηςΑνάθεση καθηκόντων Διευθυντή στον Υποδιευθυντή Δ.Ι.Ε.Κ. Αγ. Αναργύρων

Δημιουργηθηκε στις Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (dief_ag_anargyron.pdf)Απόφαση[ ]81 Kb


Συνάντηση χωρών PIAAC

Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 07 Φεβρουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Ξεκίνησε την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, και θα ολοκληρωθεί στις 13/2, η ετήσια συνάντηση των χωρών που συμμετέχουν στην έρευνα PIAAC του ΟΟΣΑ, με εθνικό συντονιστή τη ΓΓΔΒΜ και εταίρους το ΕΚΚΕ, την ΕΛΣΤΑΤ και τον ΕΟΠΠΕΠ. Πρόκειται για το τεχνικό σεμινάριο των υπευθύνων της έρευνας πεδίου, η οποία θα διεξαχθεί σε δείγμα 5.000 ενηλίκων (16-65 ετών) σε καθεμία από τις χώρες που συμμετέχουν, και η οποία θα επιχειρήσει να αποτυπώσει τις δεξιότητές τους στον γραμματισμό, στον αριθμητισμό, και στην επίλυση προβλήματος σε τεχνολογικά περιβάλλοντα.

piaacphotocopyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ