Νέα - Ανακοινώσεις

Διεξαγωγή της διαδικασίας πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4115/2013

Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.doc)Απόφαση[ ]202 Kb


Ορθή Επανάληψη Οριστικού Πίνακα Μοριοδότησης Υποψήφιων Διευθυντών για το ΣΔΕ Τρίπολης

Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου ( ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΨΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ~.xls)Πίνακας[ ]51 Kb


Αιτήσεις Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων Δημοσίων ΙΕΚ & Δημοσίων ΣΕΚ

Δημιουργηθηκε στις Δευτέρα, 07 Οκτωβρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Ανακοίνωση

 1. Η ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα http://dioni.sch.grμέχρι και την Τετάρτη 16/10 αφορά αποκλειστικά υποψήφιους που θέλουν να εγγραφούν στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης (ειδικοτήτων ΙΕΚ ή ΣΕΚ).
 2. Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ, ΕΠΑΣ – ΕΠΑΛ του ΥΠΕΠΘ, καθώς και οι πτυχιούχοι ειδικοτήτων ΕΠΑΣ του Ο.Α.Ε.Δ ή του Ο.Τ.Ε.Κ. ή του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Απασχόλησης ή του ΟΓΕΕΚΑ –ΔΗΜΗΤΡΑ του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι πτυχιούχοι ειδικοτήτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θες/νίκης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το Α’ εξάμηνο κατάρτισης ειδικοτήτων ΙΕΚ ή ΣΕΚ, μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων ΕΠΑΣ επιλέξτε ως τίτλο σπουδών το ΤΕΕ.
 3. Αν δηλώσετε ειδικότητα ΣΕΚ, επιλέξτε ως τίτλο σπουδών το απολυτήριο Γυμνασίου.
 4. Σε περιπτώσεις που δεν αναγράφεται βαθμός Μαθηματικών ή Νέων Ελληνικών στο τίτλο σπουδών, εισάγετε τον αντίστοιχο βαθμό της πιο πρόσφατης στο απολυτήριο τάξης όπου έχει διδαχθεί το μάθημα που μας ενδιαφέρει.
 1. Όσοι υποψήφιοι διαθέτουν κάποιον από τους τίτλους σπουδών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε τμήματα ειδικοτήτων του Γ’ εξαμήνου, εφόσον:
  • Υπάρχει αντιστοιχία με την ειδικότητα αποφοίτησής τους και
  • η ειδικότητα αυτή λειτουργεί σε κάποιο ΙΕΚ στο οποίο έχουν πρόσβαση
 2. Οι υποψήφιοι αυτοί θα συμπληρώσουν αυτοπροσώπως αίτηση σε ένα μόνο ΙΕΚ προσκομίζοντας: αντίγραφο του πτυχίου τους, πρόσφατα δικαιολογητικά πολυτεκνίας ή τριτεκνίας και τυχόν ένσημα που να αποδεικνύουν επαγγελματική εμπειρία σχετική με την αιτούμενη ειδικότητα.
 3. Τα τμήματα ένταξης ειδικοτήτων Γ’ εξαμήνου που τους αφορούν θα ανακοινωθούν μέχρι και την Παρασκευή 18/10/2013 μαζί με το σχετικό χρονοδιάγραμμα και αναλυτικές οδηγίες.
 1. Μέχρι και την Παρασκευή 18/10/2013 θα ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα και αναλυτικές οδηγίες για την επανεγγραφή των σπουδαστών των υπολοίπων εξαμήνων που έχουν ήδη φοιτήσει σε ΙΕΚ.


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΙΕΚ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημιουργηθηκε στις Σάββατο, 05 Οκτωβρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 07 Οκτωβρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

5-10-2013

ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΗΣ Α΄ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑΑνακοίνωση συνεντεύξεων υποψήφιων Διευθυντών ΔΙΕΚ

Δημιουργηθηκε στις Παρασκευή, 04 Οκτωβρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 04 Οκτωβρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Συνεντεύξεις Διευθυντών ΔΙΕΚ 2013.xls)Πίνακας [ ]251 Kb


Αποσπάσεις Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2013-2014

Δημιουργηθηκε στις Παρασκευή, 04 Οκτωβρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 04 Οκτωβρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ 2013-2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.doc)Απόφαση[ ]99 Kb


copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ