Συμβούλιο ΔΒΜ και Σύνδεσης με την Απασχόληση 28.5.2013

Δημιουργηθηκε στις Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Την Τρίτη 28 Μαΐου 2013, συνεδρίασε για 2η φορά το Συμβούλιο Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση στο χώρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ). Η ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου περιελάμβανε ως βασικό θέμα την συζήτηση και έγκριση του Εθνικού Προγράμματος 2013-2015.

Το Συμβούλιο Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση είναι το συλλογικό όργανο το οποίο συνιστάται για την υποβοήθηση της βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών διά βίου μάθησης καθώς και της σύνδεσής τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Το Συμβούλιο ΔΒΜ συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.

Συνημμένα θα βρείτε τα Πρακτικά της Συνεδρίασης του Συμβουλίου Διά Βίου Μάθησης καθώς και τη Σύνθεση του Συμβουλίου.

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ