Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 30 Απριλίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 02 Μαΐου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρου στο σχέδιο εταιρικής συνεργασίας στο πλαίσιο της τρίτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων σε Προτάσεις Στρατηγικών Έργων του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013».

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία» είναι η προώθηση της διασυνοριακής περιοχής με την εξασφάλιση της περιφερειακής συνοχής και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Το έργο στο οποίο συμμετέχει η ΓΓΔΒΜ εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 3, «Ανταγωνιστικότητα και Ανθρώπινοι πόροι», Μέτρο 1, «Υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού/Υποστήριξη προπαρασκευαστικών δράσεων ενόψει της Ανοιχτής Αγοράς Εργασίας».

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία (στατιστικού) μοντέλου πρόγνωσης της προσφοράς και της ζήτησης των δεξιοτήτων και της απασχόλησης («χάρτα δεξιοτήτων») στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή, καθώς και εργαλεία παρέμβασης στο χώρο της αγοράς εργασίας. Το μοντέλο θα επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων περί των μελλοντικών τάσεων της προσφοράς και ζήτησης των δεξιοτήτων και της απασχόλησης, που ενδέχεται να υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης.

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν:

  • Δήμος Θεσσαλονίκης
  • Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης
  • Ινστιτούτο Εργασίας
  • Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας
  • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΓΣΕΒΕΕ
  • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών
  • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Blagoevgrad
  • Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης της Βουλγαρίας

Περισσότερες πληροφορίες για το INTERREG στον σύνδεσμο http://www.interreg.gr/el/ και για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013"

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Greece-Bulgaria 2007-2013_Skills Balancing.pdf)Greece-Bulgaria 2007-2013_Skills Balancing.pdf[ ]523 Kb

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ