ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΔΕ

Δημιουργηθηκε στις Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Παρατείνεται η προσθεσμία υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΣΔΕ έως σήμερα (29/6/2018) στις 16:00

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ