Δελτία Τύπου

08.09.2022 - Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας

Μετά την ολοκλήρωση της διάθεσης των θέσεων από φορείς του δημόσιου τομέα και από επιχειρήσεις, καταδεικνύεται η μεγάλη απήχηση του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας. Ειδικότερα, ανταποκρίθηκαν 251 Δημόσιοι φορείς (2887 θέσεις) και 1605 επιχειρήσεις (2723 θέσεις). Συγκεκριμένα, για τη φετινή χρονιά, ο αριθμός των θέσεων μαθητείας που προσφέρθηκαν από φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ανέρχεται σε 5610 έναντι 4505 θέσεων που προσφέρθηκαν αντίστοιχα κατά την περσινή χρονιά, γεγονός που φανερώνει τη σημαντική αύξηση της τάξεως του 24%. Σημειώνεται ότι το 48.5% των θέσεων προέρχεται από επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα ενώ αναμένεται περαιτέρω αύξηση του εν λόγω ποσοστού καθώς η προσφορά δεσμευμένων θέσεων θα συνεχιστεί έως την έκδοση απόφασης λειτουργίας των τμημάτων.

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας ευχαριστεί θερμά όλες τις επιχειρήσεις και τους φορείς του δημοσίου τομέα που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας κ. Βούτσινου και προσέφεραν θέσεις μαθητείας, στηρίζοντας έμπρακτα το Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στη συνδρομή τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των Συντονιστών ΠΔΕ και Υπευθύνων ΔΔΕ για τη Μαθητεία, οι οποίοι εργάστηκαν άοκνα, προκειμένου να διατεθούν όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας.26.08.2022 - Μετατροπή 5 Δημοσίων Ι.Ε.Κ. σε Πειραματικά

 

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως υπέγραψε απόφαση σύμφωνα με την οποία μετατρέπονται τα παρακάτω λειτουργούντα Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. σε Πειραματικά Ι.Ε.Κ. ως ακολούθως:

 

1. Το Ι.Ε.Κ. Νίκαιας μετατρέπεται σε Πειραματικό Ι.Ε.Κ. Νίκαιας

2. Το Ι.Ε.Κ. Βέροιας μετατρέπεται σε Πειραματικό Ι.Ε.Κ. Βέροιας

3. Το Ι.Ε.Κ. Κομοτηνής μετατρέπεται σε Πειραματικό Ι.Ε.Κ. Κομοτηνής

4. Το Ι.Ε.Κ. Μυτιλήνης μετατρέπεται σε Πειραματικό Ι.Ε.Κ. Μυτιλήνης

5. Το Ι.Ε.Κ. Κοζάνης μετατρέπεται σε Πειραματικό Ι.Ε.Κ. Κοζάνης

 

 

Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω Πειραματικά Ι.Ε.Κ., τα οποία θα αρχίσουν τη λειτουργία τους κατά το νέο έτος κατάρτισης 2022-2023, προστίθενται στα ακόλουθα ήδη λειτουργούντα 5 Πειραματικά και 5 Θεματικά Ι.Ε.Κ.:

 

·      Πειραματικό Ι.Ε.Κ. Καρδίτσας

·      Πειραματικό Ι.Ε.Κ. Πάτρας

·      Πειραματικό Ι.Ε.Κ. Γλυφάδας

·      Πειραματικό Ι.Ε.Κ. Θέρμης

·      Πειραματικό Ι.Ε.Κ. Λαμίας,

· Θεματικό Ι.Ε.Κ. STEAM Αιγάλεω (Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής, Τεχνών και Μαθηματικών)

·      Θεματικό Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας και Υπηρεσιών Ευεξίας

·      Θεματικό Ι.Ε.Κ. Αχαρνών Φυσικού Περιβάλλοντος, Αθλητισμού και Αναψυχής

·  Θεματικό Παράρτημα Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων Πρωτογενούς Τομέα, Μεταποίησης Προϊόντων και Βιώσιμης Ανάπτυξης στα Ιωάννινα με έδρα την Ι.Μ. Βελλά

·      Θεματικό Παράρτημα Ι.Ε.Κ. Διδυμοτείχου Πρωτογενούς Τομέα, Μεταποίησης Προϊόντων και Βιώσιμης Ανάπτυξης με έδρα το Σουφλί.

 

Η μετατροπή των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. σε Θεματικά και Πειραματικά Ι.Ε.Κ. υλοποιήθηκε κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ) και της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) βάσει κριτηρίων εξωστρέφειας, συμμετοχής σε καινοτόμες δράσεις, διάθεσης κατάλληλων υποδομών, καθώς και δυνατότητας εφαρμογής καινοτομιών στο σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και πανεπιστημιακά ιδρύματα.

 

 

 

 25.08.2022 - Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

YPOGRAFI PROTOKOLLOU SYNANTILIJIS 25 8 2022

 

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας κ. Γεώργιος Βούτσινος υπέγραψε Πρωτόκολλο Συναντίληψης και Συνεργασίας με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρο Θεοδουλίδη στις 25.08.2022 στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στην υπογραφή του εν λόγω μνημονίου οδήγησε η συναντίληψη των δύο συμβαλλόμενων μερών, της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με τις αυξημένες ανάγκες, ιδιαίτερα της νεολαίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και η αναγκαιότητα παρεμβάσεων εκ μέρους της Πολιτείας με στόχο την ανάσχεση του φαινομένου της εκροής σημαντικού έμψυχου δυναμικού, κυρίως των νέων, προς άλλες χώρες. Αντικείμενο του συγκεκριμένου Πρωτοκόλλου αποτελεί η διαμόρφωση του πλαισίου συνεργασίας και της επιλογής των πεδίων δράσης σε περιοχές αμοιβαίου ενδιαφέροντος που θα επιδιώξουν να υλοποιήσουν από κοινού οι δυο φορείς, καθώς και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενδυνάμωσης και δημιουργίας δεσμών των εκπαιδευτικών δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης της περιοχής με την ακαδημαϊκή κοινότητα, την παραγωγή και την τοπική αγορά εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η μετατροπή του Ι.Ε.Κ. Κοζάνης σε Πειραματικό με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων και πράσινων ειδικοτήτων μέσω της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Οι πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν με τη συμμετοχή και των δύο μερών θα διαμορφωθούν σταδιακά σε προτεινόμενες δράσεις που εμπίπτουν σε πεδία συνεργασίας σε συγκεκριμένους τομείς κοινού ενδιαφέροντος που θα εξειδικευτούν στη συνέχεια υπό τη μορφή «Προγραμματικής Συμφωνίας». Τα πεδία συνεργασίας καθώς και οι «Προγραμματικές Συμφωνίες» που θα προτείνονται, θα εξετάζονται και θα επικυρώνονται από τον Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι θα ασκούν συντονιστικό ρόλο.

Τέλος, για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, θα συσταθεί Ειδική Επιτροπή από τα δύο μέρη, η οποία θα αναλάβει να διαμορφώσει προτάσεις σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριοτήτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

 

 

 11.08.2022 - Συγκρότηση του 1ου Κλαδικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων (Κ.Σ.Δ.)

Συγκρότηση του 1ου Κλαδικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων (Κ.Σ.Δ.)

 

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκης Κεραμέως συγκροτείται το 1ο Κλαδικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων (Κ.Σ.Δ.) στους κλάδους Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης, Υπόδησης και Δέρματος (Κ.Ε.Υ.Δ.), εξειδικεύεται η λειτουργία του, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία σύνταξης και υποβολής των εισηγήσεων και προτάσεών του.

Στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 4763/2020, το Κ.Σ.Δ.-Κ.Ε.Υ.Δ. έχει ως αποστολή τη συστηματική παρακολούθηση των αναγκών σε επαγγελματικές δεξιότητες των ανωτέρω κλάδων, καθώς και τη βελτίωση της σύζευξης μεταξύ ζήτησης και προσφοράς δεξιοτήτων. Το Κ.Σ.Δ.-Κ.Ε.Υ.Δ. παρακολουθεί συστηματικά τις τάσεις της αγοράς εργασίας, διαπιστώνει έγκαιρα τις ελλείψεις, τις ποιοτικές και ποσοτικές αναντιστοιχίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και καταθέτει προτάσεις και εισηγήσεις για την καλύτερη προσαρμογή της εκπαίδευσης και κατάρτισης στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του κλάδου σε δεξιότητες.

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Κ.Σ.Δ. προβλέπεται η υποβολή γνωμοδοτήσεων, εισηγήσεων και προτάσεων κλαδικού ενδιαφέροντος προς το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) και προς τα Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.), καθώς και η σύνταξη ετήσιας «Έκθεσης Ειδικοτήτων και Δεξιοτήτων», με την οποία θα πραγματοποιείται η διάγνωση και πρόγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας στους παραπάνω κλάδους.

Ήδη το Κλαδικό Συμβούλιο έχει προτείνει την ανάπτυξη των παρακάτω ειδικοτήτων για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης:

 • Σχεδίαση και Κατασκευή Υποδημάτων
 • Σχεδίαση και Παραγωγή Ενδυμάτων
 • Σχεδίαση και Παραγωγή Πλεκτών Ενδυμάτων
 • Διαχείριση και Προώθηση Προϊόντων Μόδας

όπως επίσης και την ειδικότητα:

 • Σηροτροφία - Παραγωγή Μεταξιού

που έχει ήδη ενταχθεί στο Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο και θα λειτουργήσει από το Σεπτέμβριο του 2022 στο Θεματικό Ι.Ε.Κ. Σουφλίου (παράρτημα του Ι.Ε.Κ. Διδυμοτείχου).

 

 08.07.2022 Συμμετοχή της Γ.Γ.Ε.Ε.K.Δ.Β.Μ.&Ν. στην Εβδομάδα Δράσης Νεολαίας (Youth Action Week) στο Στρασβούργο

Youth Action Week 1 July 2022 1

Η Γενική Γραμματεία ΕΕΚΔΒΜ&Ν, που υποστηρίζει και συντονίζει στη χώρα μας την εκστρατεία για την αναζωογόνηση της δημοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης “Democracy Here | Democracy Now”, συμμετείχε με την εξαμελή ομάδα εθνικής αντιπροσώπευσης στην Εβδομάδα Δράσης Νεολαίας (Youth Action Week), που διεξήχθη στο Στρασβούργο από 27.06.2022 έως 02.07.2022.

Η ομάδα εθνικής αντιπροσώπευσης που επελέγη βάσει δράσεων που υπέβαλαν για την εθνική εκστρατεία “Democracy Here | Democracy Now”, αποτελούνταν από τις/τους κάτωθι:

$        1.  Χρυσάνθη Παπαδοπούλου, Συνεργάτη τομέα Νεολαίας στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜ&Ν, national contact person για την Ελλάδα και αρμόδια για την ομάδα της εθνικής αντιπροσώπευσης

$   2. Αριάδνη Οντίλ Αγγελική Αντωνοπούλου, voluntary youth worker, εκπρόσωποτης 4C NGO - 4C Cooperate Communicate Create Change

$    3.  Δημήτριο-Αλέξανδρο Λαδόπουλο, ιδρυτικόμέλοςτης AID - Alternative Innovative Development

$      4.    Γεωργία Σταυρίδου, ασκούμενη δικηγόρο, εκπρόσωπο του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λάρισας

$      5.    Ηλιάνα Μαυρή, απόφοιτη μαθήτρια, εκπρόσωπο του ΕΠΑ.Λ. Νεάπολης Κρήτης

     6.  Μιχαήλ Χατζημιμίκο, Project Manager/Coordinator, εκπρόσωποτου YouthEC - Youth Empowerment Center

 

Η Εβδομάδα Δράσης Νεολαίας (Youth Action Week) ήταν η εμβληματική εκδήλωση της εκστρατείας “Democracy Here|Democracy Now” και της επετείου των 50 χρόνων του τομέα της νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η εβδομάδα είχε σκοπό να καταλήξει σε προτάσεις δράσης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο της εκστρατείας για τη νεολαία “Democracy Here|Democracy Now”, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων που απευθύνονται στους ενδιαφερόμενους φορείς, με στόχο την αναζωογόνηση της δημοκρατίας και την υποστήριξη της ουσιαστικής συμμετοχής των νέων ανθρώπων στις δημοκρατικές διαδικασίες και τους θεσμούς.Περισσότερα Άρθρα...

 1. 08.07.2022 - Συνεδρίαση Εποπτικού Συμβουλίου Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας – Αλλαγές στη συμφωνία
 2. 28.06.2022: Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα για την τελετή λήξης της σχολικής χρονιάς
 3. 28.06.22 Συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας στις εκδηλώσεις του Διεθνούς Οργανισμού BJCEM
 4. 20.6.2022–Συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜ&Ν στην Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή για την Επαγγελματική Κατάρτιση στις Βρυξέλλες
 5. 15.6.2022: Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και Φορέων Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων – Ίδρυση Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης επιπέδου 3
 6. Πιλοτική Δράση Skills4Jobs
 7. 8.6.2022-Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. κ. Γ. Βούτσινου στη Λέσβο
 8. 7.6.2022-Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. κ. Γ. Βούτσινου στις Οινούσσες και στη Χίο
 9. 12.4.22-Επίσκεψη του Γεν. Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. κ. Γ. Βούτσινου στις Περιφερειακές Ενότητες Λασιθίου & Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης
 10. Προσχώρηση της Ελλάδας στη Μερική Συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Κινητικότητα των Νέων

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ