ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LdV “Common Grounds for referencing NQFs and SQFs to the EQF/NQF-SQF”

Την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011 έγινε η 5η συνάντηση (interim meeting) των εταίρων
του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci “Common Grounds for
referencing NQFs and SQFs to the EQF/NQF-SQF”.
Η συνάντηση έλαβε χώρα στη Στουτγάρδη, στις εγκαταστάσεις της Dekra Academy,
οι εκπρόσωποι της οποίας συντονίζουν το πρόγραμμα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων πλην των AFT-IFTIM
(http://www.aft-iftim.com/) και CREDIJ (http://www.credij.fr/) και ακολουθήθηκε
κατά γράμμα το πρόγραμμα της επισυναπτόμενης Ατζέντας, δηλαδή η αναφορά της
πορείας υλοποίησης των πακέτων εργασίας και των συναφών παραδοτέων από
τους αρμοδίους εταίρους. Επ’ αυτών, υπήρξαν εκτενείς συζητήσεις και γόνιμη
ανταλλαγή απόψεων, καθώς και αναλυτικός προγραμματισμός των επόμενων
συναντήσεων και flash meetings.
Τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης εκπροσώπησε η κα Α. Λεονάρδου, μέλος
της Ομάδας Έργου που έχει συγκροτήσει το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης
Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) με σκοπό την υλοποίηση των εργασιών που σχετίζονται με τις
συμβατικές υποχρεώσεις του φορέα.
Το κατεξοχήν αντικείμενο του προγράμματος “NQF-SQF” έγκειται στην ανάπτυξη
ενός εργαλείου, του “employability grid”, το οποίο - μέσω του συσχετισμού των
περιγραφικών δεικτών των προσόντων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF)
με τις μεταβλητές αφενός του περιβάλλοντος εργασίας (context) και αφετέρου της
εργασιακής θέσης του ατόμου (object-subject) – θα συμβάλει στην βελτίωση των
όρων απασχόλησης ενισχύοντας τόσο τα άτομα/εργαζόμενους όσο και τις
επιχειρήσεις/εργοδότες.
Όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα
http://www.project-nqf-sqf.eu/index.php

 

 

 

 

 

 

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ