ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

Την Παρασκευή 8 Απριλίου 2011 η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης διοργάνωσε Ημερίδα στη
Θεσσαλονίκη, με θέμα «ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΣΤΟΧΟΙ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,
ΔΡΑΣΕΙΣ». Η εκδήλωση εντάσσεται σε μια σειρά δράσεων που στοχεύουν στην προβολή του Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων στις Περιφέρειες της χώρας με σκοπό την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών
και των επιμέρους κλάδων για την ενεργή συμβολή τους στην ανάπτυξη του Πλαισίου.

Στις εργασίες της ημερίδας εκπροσωπήθηκαν Φορείς Διοίκησης και Ανάπτυξης των Περιφερειών
Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Επιμελητήρια και
Επαγγελματικές Ενώσεις, Ιδρύματα και Φορείς που παρέχουν Εκπαίδευση και Κατάρτιση και
Κοινωνικοί Εταίροι. Επίσης, συμμετείχαν δεκάδες εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι σε δομές διά βίου
μάθησης της Βορείου Ελλάδας.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης κ. Ε. Μπάκας κάνοντας μια εισαγωγική
τοποθέτηση για τη διά βίου μάθηση και την αναγκαιότητα της πιστοποίησης. Ακολούθησαν, εκ μέρους
των Κοινωνικών Εταίρων, ο Γραμματέας Εκπαίδευσης της ΓΣΕΕ κ. Μ. Κουρουτός και ο Διευθυντής
Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ Δρ. Χ. Γεωργίου.
Επίσης, χαιρετισμό στους παρευρισκομένους απηύθυναν εκπρόσωποι του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας κ. Π. Ψωμιάδη και του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Γ. Μπουτάρη, ο Αντιπρύτανης του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ι. Παντής, ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας κ. Χ. Κωνσταντάτος, ο Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Πανεπιστημίου κ. Ν. Μουσιόπουλος και
ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Θ.
Καρτσιώτης.
Κοινό σημείο σε όλους τους χαιρετισμούς υπήρξε η συνειδητοποίηση της σημασίας του Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων για τους χώρους της μάθησης και της εργασίας και η προθυμία όλων των φορέων
για γόνιμη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.
Στο κυρίως ενημερωτικό μέρος της Ημερίδας οι εκπρόσωποι του Cedefop (κ. Λ. Ζαχείλας), του
Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Δρ. Α. Ιωαννίδου και Καθηγητής Β.
Παπάζογλου) και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (κ. Κ. Καλτσάς) ενημέρωσαν το
κοινό για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και για τη χρησιμότητα και τις διαδικασίες υλοποίησης
του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων.
Ακολούθησαν εισηγήσεις και θέσεις εμπειρογνωμόνων του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ (Δρ. Ν. Φωτόπουλος) και της Ένωσης Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίηση
και την Τυποποίηση (Καθηγητής Α. Ζαχαριάδης) σχετικά με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και με το ρόλο
των προτύπων στη διά βίου μάθηση.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση, απαντήσεις σε ερωτήσεις των παρευρισκομένων και
γόνιμη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα κριτήρια αντιστοίχισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων στα
οκτώ (8) επίπεδα του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων και με τη διασφάλιση της ποιότητας στην
πιστοποίηση των προσόντων που αποκτώνται σε όλους τους χώρους της μάθησης.
Την εκδήλωση συντόνισε ο Δρ. Σταύρος Σταύρου, Οικονομολόγος της Εκπαίδευσης.
Δευτέρα, 11 - 4 - 2011

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ