Το Ελληνικό πλαίσιο προσόντων – Στόχοι, Προκλήσεις, Σχεδιασμός, Δράσεις – Ημερίδα Θεσσαλονίκη 8-4-2011

             ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Ξενοδοχείο Capsis, Μοναστηρίου 18
                Παρασκευή 8 Απριλίου 2011, 09.30΄ - 14.30’


Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, ως Εθνικό Σημείο Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Προσόντων, διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων - Στόχοι, Προκλήσεις,
Σχεδιασμός, Δράσεις».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 8 Απριλίου 2011, με στόχο την
ενημέρωση για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων στους ενδιαφερομένους φορείς των Περιφερειών
Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Στις εργασίες της Ημερίδας έχουν κληθεί να συμμετάσχουν:

  •  Φορείς Διοίκησης και Ανάπτυξης των προαναφερθεισών Περιφερειών,
  •  Ιδρύματα και Φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
  •  Επιμελητήρια και Επαγγελματικές Ενώσεις,
  •  Εκπρόσωποι των Κοινωνικών Εταίρων,
  •  Εκπαιδευτές και Εκπαιδευόμενοι.

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν οι πρόσφατες εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο
Προσόντων και θα κατατεθούν προτάσεις από εμπειρογνώμονες για τα αιτούμενα προσόντα στους
χώρους της Μάθησης και της Εργασίας. Θα ακολουθήσει συζήτηση.
Στόχος είναι να δομηθεί στη χώρα μας ένα σύγχρονο, ισχυρό και αποτελεσματικό σύστημα αναγνώρισης
και πιστοποίησης των προσόντων, ώστε μέσω του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων να διευκολυνθεί η
πρόσβαση των ατόμων σε ποικίλες μαθησιακές διαδρομές, να καταστούν διαφανείς οι ισοτιμίες και οι
διαφορές των προσόντων για τα άτομα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις.
Όλες οι πληροφορίες για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων αναρτώνται στην ιστοσελίδα
www.nqf.gov.gr

 

 

 

 

 

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ