Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF) από τη Θεωρία στην Πράξη - Ημερίδα/Τεχνικό Σεμινάριο - Βόλος 3.3.2011

  ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (NQF) ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞH

  "ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"
                                          
                                           ΒΟΛΟΣ                                     Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011, 17.00-21.00
                                           Ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ ΒΟΛΟΥ
                                               Πλαστήρα 1, Βόλος

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, ως Εθνικό Σημείο Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Προσόντων, διοργανώνει ημερίδα/τεχνικό σεμινάριο με θέμα «το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF) από
τη Θεωρία στην Πράξη – Τα Προσόντα στους χώρους της Μάθησης και της Εργασίας».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο, την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011, με στόχο την ενημέρωση των
ενδιαφερομένων φορέων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.
Στις εργασίες της ημερίδας/τεχνικού σεμιναρίου έχουν κληθεί να συμμετάσχουν:

  •  Φορείς Διοίκησης και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
  •  Φορείς που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της Βιομηχανίας και του Αγροτικού Τομέα,
  •  Ιδρύματα και Φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
  •  Εκπρόσωποι των Κοινωνικών Εταίρων.

Στην ημερίδα/τεχνικό σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι πρόσφατες εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό και το Εθνικό
Πλαίσιο Προσόντων και θα κατατεθούν προτάσεις από ειδικούς εμπειρογνώμονες για τα αιτούμενα
προσόντα στους χώρους της Μάθησης και της Εργασίας. Θα ακολουθήσει συζήτηση.
Στόχος είναι να δομηθεί στη χώρα μας ένα σύγχρονο, ισχυρό και αποτελεσματικό σύστημα αναγνώρισης
και πιστοποίησης των προσόντων, ώστε μέσω του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων να διευκολυνθεί η
πρόσβαση των ατόμων σε ποικίλες μαθησιακές διαδρομές, να καταστούν διαφανείς οι ισοτιμίες και οι
διαφορές των προσόντων για τα άτομα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις. Όλες οι
πληροφορίες για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.nqf.gov.gr
Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα της εκδήλωσης.

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ