ΠΑΤΡΑ 3 Φεβρουαρίου 2011 Ημερίδα/Τεχνικό Σεμινάριο

                               ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (NQF)
                              H ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
          ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

                                                       ΠΑΤΡΑ

                        Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011, 17.00-21.00
                      Ξενοδοχείο Patras Palas Hotel (Όθωνος Αμαλίας 15)

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, ως Εθνικό Σημείο Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Προσόντων, διοργανώνει ημερίδα/τεχνικό σεμινάριο με θέμα «H ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων και η εφαρμογή του στους κλάδους του Εμπορίου και του Αγροτικού Τομέα».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011 στις 17:00, με στόχο
την ενημέρωση των ενδιαφερομένων φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το Εθνικό Πλαίσιο
Προσόντων

Στις εργασίες της ημερίδας/τεχνικού σεμιναρίου έχουν κληθεί να συμμετάσχουν:

  • Φορείς Ανάπτυξης και Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Οργανισμοί Ανάπτυξης,

Επιμελητήρια, Τοπική Αυτοδιοίκηση),

  • Φορείς που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του Εμπορίου (Εμπορικοί Σύλλογοι, Σύνδεσμοι

Εξαγωγέων) και του Αγροτικού Τομέα (Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων),

  • Ιδρύματα και φορείς που παρέχουν Εκπαίδευση και Κατάρτιση στους παραπάνω κλάδους,
  • Εκπρόσωποι των Κοινωνικών Εταίρων.

Στη διάρκεια της ενημερωτικής εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό και το Εθνικό
Πλαίσιο Προσόντων και θα κατατεθούν προτάσεις από εμπειρογνώμονες για τα αιτούμενα προσόντα των
απασχολούμενων στους κλάδους του Εμπορίου και του Αγροτικού Τομέα, καθώς και για τα υπό
διαμόρφωση αντίστοιχα Πλαίσια Προσόντων.
Στόχος είναι να δομηθεί στη χώρα ένα σύγχρονο, ισχυρό και αποτελεσματικό σύστημα αναγνώρισης και
πιστοποίησης των προσόντων, ώστε μέσω του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων να διευκολυνθεί η
πρόσβαση των ατόμων σε ποικίλες μαθησιακές διαδρομές, να καταστούν διαφανείς οι ισοτιμίες και οι
διαφορές των προσόντων για τα άτομα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις

( http :// www . nqf . gov . gr )

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα της εκδήλωσης.

 

 

 

 

 

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ